Yên Phong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

03/12/2019 19:49 Số lượt xem: 700
Cùng với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, huyện Yên Phong luôn coi trọng đến công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh.

Cấp ủy, chính quyền từ huyện xuống cơ sở đều xác định, thống nhất quan điểm “ổn định để phát triển”, đó chính là sự cụ thể hoá trong thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Thể hiện rõ nét nhất trong xây dựng nền QPTD đó là sau khi có Nghị quyết số 28 ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới” và Nghị định số 152 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ; các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện Yên Phong đã xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo. Vì vậy, những năm gần đây, công tác xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ trên địa bàn huyện có bước chuyển biến rõ nét và đi vào chiều sâu như xây dựng hệ thống hầm cất giấu vũ khí, trang bị, lương thực, thực phẩm, xây dựng các trận địa súng máy phòng không trên tầng thượng của các nhà cao tầng, có giá trị chiến thuật... Hiện nay, đang lập dự án đầu tư xây dựng công trình chiến đấu trong căn cứ chiến đấu huyện với tổng số trên 3,0ha. Ban CHQS huyện đã phối hợp chặt chẽ với Công an và các ban, ngành liên quan thường xuyên bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện quyết tâm phòng thủ, kế hoạch chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh… sát với thực tế địa bàn và sự phát triển nhanh của nền kinh tế. Trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, huyện luôn quan tâm chỉ đạo thẩm định chặt chẽ các dự án kinh tế, nhất là trong quy hoạch xây dựng đô thị, đường giao thông, các khu công nghiệp, làng nghề, khu trung tâm thương mại, dịch vụ gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Huyện đã xây dựng kế hoạch định hướng sản xuất hàng quốc phòng thời chiến cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; bảo đảm phục vụ thời chiến khi chiến tranh xảy ra.
Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng và tính hiệu quả của các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã sát với nhiệm vụ đối tượng tác chiến. Làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho các đối tượng, qua đó đã làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân địa phương, nhất là vùng có đồng bào công giáo, công nhân, người lao động khu công nghiệp đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên được xây dựng và tổ chức huấn luyện chặt chẽ. Công tác tuyển quân đều hoàn thành chỉ tiêu trên giao; đã có rất nhiều cách làm sáng tạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyển quân. Tích cực đổi mới các loại hình vận động quần chúng, phát huy tốt vai trò các lực lượng làm công tác dân vận, tham gia giải quyết kịp thời những mâu thuẫn từ nội bộ nhân dân.
Với những biện pháp chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành do vậy nền QPTD của huyện Yên Phong được xây dựng khá vững chắc. Năm 2017 nhân dân, cán bộ và LLVT huyện được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; năm 2019 được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và UBND tỉnh tặng Bằng khen trong xây dựng nền QPTD giai đoạn (2009-2019) và nhiều phần thưởng cao quý khác. Những kết quả đạt được đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Thượng tá Lê Đăng Tuấn