(BBNĐT) Ngày 27-5, Quốc hội dành 1 ngày thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).