(BBNĐT) Tại cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo (vừa qua 20-5), đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi tỉnh năm 2024 Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, những năm qua, ngành GD-ĐT Bắc Ninh đã vượt lên giành nhiều kết quả bứt phá, góp phần làm bừng sáng bức tranh giáo dục vùng đất học thời đổi mới.