Truy cập nội dung luôn
Hội nghị toàn quốc công bố và triển khai Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050