Truy cập nội dung luôn
Tỉnh ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai Chuyên đề năm 2023- Xây dựng văn hoá công vụ, đáp ứng nhu cầu CCHC theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại phục vụ nhân dân