Truy cập nội dung luôn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Khu dân cư Nghĩa Chỉ