Truy cập nội dung luôn
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam