Truy cập nội dung luôn
Khai mạc triển lãm Bắc Ninh – 190 năm thành lập và phát triển và Thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh sau 25 năm tái lập