Truy cập nội dung luôn
Khai mạc trọng thể kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV