Truy cập nội dung luôn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung chúc mừng Báo Bắc Ninh nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam