(BBNĐT) Ngày 13- 4, tại huyện Đà Bắc (Hòa Bình), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025. Lễ phát động tổ chức trực tuyến với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố.