(BBNĐT) (Lược trích bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến tại Hội nghị Tổng kết chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010-2020)