(BBNĐT) Tối 30-4, tại hồ Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh (khu Viêm Xá, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh trên thuyền với chủ đề "Giai điệu tự hào". Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam"; kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2023); Ngày Quốc tế Lao động 1-5, đồng thời tuyên truyền quảng bá, tôn vinh di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh.