(BBNĐT) Một ngày trải nghiệm tại Khu thực nghiệm Nông nghiệp công nghệ cao, xã Việt Đoàn (Tiên Du), một trong những điểm thu hút đầu tư nông nghiệp hiện đại bậc nhất tỉnh, nơi đây đang sử dụng đến hàng trăm lao động thời vụ, nhưng lại rất hiếm kỹ sư có tay nghề. Khảo sát thực tế tại khu vực trồng các loại hoa lan của Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, Sở Khoa học công nghệ đang vào độ kích ngồng ra hoa, rộng 2.000 m2, chúng tôi nhận thấy, nhiều lao động đang làm việc, nhưng chỉ là lao động thời vụ. Anh Bùi Hữu Thơ, Giám đốc Trung tâm lo ngại: Có đến hơn 80 lao động thời vụ trong khu vực này, nhưng chỉ có 5 kỹ sư có tay nghề. Lao động chủ yếu ở độ tuổi trung và lớn tuổi, vừa làm, vừa học các thao tác kỹ thuật đơn giản, ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình trồng, chăm sóc hoa lan. Thực trạng thiếu nguồn nhân lực chất lượng không chỉ gây khó khăn tại cơ sở này mà còn diễn ra phổ biến ở nhiều doanh nghiệp khác, cản trở quá trình lan tỏa của xu hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.