Tiên Du: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW; Nghị quyết số 25-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 819-QĐ/TU

20/06/2018 16:21 Số lượt xem: 149
Ngày 20-6, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Du tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH” và sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 819-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Quy định lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân”. Đồng chí Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phụ trách Ủy ban MTTQ tỉnh dự, chỉ đạo.

Đồng chí Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phụ trách Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy Tiên Du trao Giấy khen cho các tập thể.

 

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW; Nghị quyết số 25-NQ/TW và 5 năm thực hiện Quyết định số 819-QĐ/TU, công tác xây dựng Đảng trong các tổ chức Đảng toàn huyện có sự chuyển biến tích cực, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên ngày càng được nâng lên, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với hệ thống chính trị được khẳng định; cơ bản cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị. Hằng năm, có trên 70% Tổ  chức cơ sở Đảng đạt TSVM, trên 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; công tác phát triển đảng viên mới luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện  trên các mặt công tác. Hoạt động của tổ chức Đoàn có nhiều đổi mới, nhất là 2 phong trào lớn của Đoàn là: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được đoàn viên, thanh niên đón nhận, mang lại hiệu quả rõ nét. Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện tích cực triển khai, nghiêm túc thực hiện Quyết định số 819. Thông qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, tạo không khí dân chủ, công khai giữa các cấp lãnh đạo với nhân dân. Nhiều vấn đề bức xúc được nhân dân trình bày thẳng thắn, công khai, khách quan được các cơ quan chức năng giải quyết thỏa đáng…

Các đại biểu thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp tiếp tục thực hiện các Nghị quyết trong thời gian tới như: Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; công tác quản lý đảng viên, tạo nguồn bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới; tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ trong giai đoạn cách mạng mới…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phụ trách Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Tiên Du sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW; Nghị quyết số 25-NQ/TW và 5 năm thực hiện Quyết định số 819-QĐ/TU. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW; chủ động rà soát kịp thời củng cố, kiện toàn, bổ sung cấp ủy viên, chú trọng bồi dưỡng Bí thư cấp ủy về nghiệp vụ công tác Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của cấp ủy cơ sở và chi bộ; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết về thanh niên và công tác thanh niên, nhất là Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020” gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đoàn các cấp và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương….

Nhân dịp này, 8 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc được Huyện ủy Tiên Du tặng Giấy khen.

Thảo Nguyên