Ký giao ước thi đua Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

19/02/2019 08:08 Số lượt xem: 112
Chiều 18-2, Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức ký giao ước thi đua năm 2019. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự, chỉ đạo. Đồng chí Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phụ trách Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thảo luận và thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2019 với các nội dung: Chủ động tham mưu, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng và giám sát hoạt động của chính quyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo đồng thuận xã hội; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện chương trình thi đua của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thời gian qua; đồng thời đề nghị các đơn vị trong Khối cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để thực hiện chương trình thi đua năm 2019 đạt hiệu quả cao; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động và triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; phát hiện, biểu dương những nhân tố điển hình trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến; định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện giao ước thi đua; tuyên truyền sâu rộng Luật Thi đua - Khen thưởng tới toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên cùng các tầng lớp nhân dân;...

Mai Phương