Bộ Quốc phòng tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (2003-2018)

20/07/2018 16:51 Số lượt xem: 261
Ngày 20-7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (2003-2018). Dự, chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự và chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Cát Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh.

           

Quán triệt đường lối quân sự của Đảng, 15 năm qua, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư, địa phương, các đơn vị quân đội nghiêm túc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (ĐVCN) đạt được những kết quả quan trọng; nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công nghiệp (DNCN) thực hiện tốt nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao. Điều đó khẳng định Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn đã đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đồng thời là cơ sở pháp lý để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Góp phần xây dựng quân đội, củng cố nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tại một số điểm cầu trong cả nước tham gia trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện Pháp lệnh tại đơn vị; đồng thời thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, thống nhất các giải pháp để thực hiện hiệu quả Pháp lệnh ĐVCN trong thời gian tiếp theo.

Đồng chí Trương Hòa Bình ghi nhận những kết quả việc thực hiện Pháp lệnh ĐVCN trong 15 năm qua, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để triển khai hiệu quả Pháp lệnh trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư, địa phương, các đơn vị quân đội trong cả nước phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục những mặt còn hạn chế, đồng thời phát huy kết quả đạt được, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, đảm bảo tính đồng bộ, đổi mới, hiệu quả; triển khai công tác khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các DNCN; xây dựng kế hoạch Nhà nước về động viên công nghiệp; duy trì năng lực các dây chuyền ĐVCN đã được xây dựng; triển khai các nhiệm vụ ĐVCN theo đúng quy định của Pháp lệnh.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh đề nghị các đại biểu dự hội nghị tiếp thu nghiêm túc phát biểu Kết luận của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về thực hiện Pháp lệnh ĐVCN; đề nghị trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị, địa phương, đơn vị quân đội trong tỉnh thực hiện hiệu quả Pháp lệnh; rà soát, nắm chắc các đơn vị, doanh nghiệp có khả năng ĐVCN để trong điều kiện nhất định thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác giữ gìn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; trước mắt Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt các điều kiện chuẩn bị cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Phong trong thời gian tới; triển khai chủ động công tác phòng chống lụt bão và cứu nạn cứu hộ và một số nhiệm vụ liên quan khác…từ đó góp phần vào nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh và cả nước.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Pháp lệnh ĐVCN (2003-2018) được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng khen thưởng. 

Xuân Me