Bắc Ninh: Hơn 67 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo 2 năm 2016-2017

24/05/2018 10:05 Số lượt xem: 121
Ngày 24-5, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát Sở Xây dựng về thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ người có công, người nghèo trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2016, 2017. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang kết luận giám sát.

 

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà ở, góp phần ổn định đời sống cho người có công, người nghèo.

Đối với hộ người có công, năm 2016 Sở ban hành văn bản số 325/SXD-QLN gửi các huyện tiếp tục kiểm tra, rà soát hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 819 hộ còn lại theo Đề án được phê duyệt. Sau khi kiểm tra, rà soát, đôn đốc có 561 hộ đủ điều kiện, đã xây dựng và hoàn thành (292 hộ xây mới, 269 hộ sửa chữa) với tổng kinh phí hỗ trợ 20,472 tỷ đồng. Năm 2017, có 625 hộ (trong đó 480 hộ xây mới và 145 hộ sửa chữa) được xây dựng và hoàn thành với tổng kinh phí hỗ trợ 26,520 tỷ đồng.

Về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, trong 2 năm 2016 và 2017  đến thời điểm hiện tại có 1304 hộ được hỗ trợ với tổng số tiền 67,320 tỷ đồng.

Đoàn giám sát chất vấn lãnh đạo Sở Xây dựng để làm rõ về các nội dung liên quan như: Căn cứ tính mức hỗ trợ và tính hợp lý của mức hỗ trợ trong điều kiện hiện nay; phương pháp thống kê và tính chính xác của số liệu thống kê hộ nghèo, hộ người có công có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ; các giải pháp để thực hiện tốt hơn những nội dung này trong thời gian tới.

Lãnh đạo Sở Xây dựng thừa nhận còn tình trạng thống kê đối tượng thụ hưởng chưa chính xác, đầy đủ, kịp thời. Nguyên nhân do công tác phối hợp ở một số cơ quan trong giai đoạn đầu còn chưa kịp thời và thiếu tính chủ động;  cán bộ tổ chức thực hiện chương trình ở cấp huyện, xã phần lớn đều kiêm nhiệm, thiếu kinh nghiệm hoặc nể nang thân quen, họ hàng,... nên việc đánh giá tiêu chí hư hỏng về nhà ở còn cảm tính, còn xảy ra tình trạng một số hộ lợi dụng tách đất và hộ khẩu để đáp ứng tiêu chí hỗ trợ. Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khách quan khác dẫn đến số hộ cần bổ sung còn nhiều.

Kết luận giám sát, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang thống nhất giữ mức hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ người có công như hiện nay, đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát, phối hợp tốt với các ngành của tỉnh và đơn vị cấp huyện liên quan rà soát, thống kê số liệu các hộ người có công, người nghèo khó khăn về nhà ở bảo đảm khách quan, chính xác; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách bảo đảm hiệu quả, tránh để đối tượng lợi dụng chính sách; có giải pháp huy động nguồn xã hội hóa và giải quyết các khó khăn để những hộ nghèo không có nguồn vốn đối ứng vẫn có thể được xây mới, sửa chữa nhà ở.

Tin, ảnh: Thanh Hương