Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát tại Bắc Ninh

19/03/2019 16:11 Số lượt xem: 87
Ngày 19-3, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện làm Trưởng đoàn làm việc với tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh tiếp thu ý kiến Đoàn giám sát.

 

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Những năm qua, UBND tỉnh và các sở, ngành, UBND cấp huyện luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong quá trình thực hiện cơ bản bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật; tăng cường đối thoại và phối hợp trong giải quyết các vụ việc; bảo đảm chất lượng, hiệu quả giải quyết vụ việc, quan tâm lợi ích hợp pháp của người dân. Tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất bảo đảm hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư. Nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng được giải quyết gắn với thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu, giải quyết dứt điểm, tạo sự đồng thuận rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Năm 2018 và từ ngày 1-1 đến 15-2-2019, toàn tỉnh tiếp 5.835 lượt công dân, phản ánh 2.314 vụ việc, trong đó khiếu nại 105 vụ việc (chiếm 5%); tố cáo 199 vụ việc (chiếm 9%); kiến nghị, đề nghị, phán ánh 2.010 vụ việc (chiếm 87%). Toàn tỉnh giải quyết xong 83% vụ việc khiếu nại và 80% vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền. Số đoàn đông người và lượt đơn thư, vụ việc phải giải quyết theo thẩm quyền đều giảm. Tỉnh tiếp nhận 10 vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân do các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH và ĐBQH chuyển đến, đã giải quyết 9 vụ việc. Những kết quả trên góp phần ổn định tình hình an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh.

Để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, tiếp nhận giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tỉnh Bắc Ninh kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp với thực tế của Luật Tiếp công dân; bổ sung quy định, hướng dẫn cụ thể chế tài xử lý người tố cáo sai sự thật; Thanh tra Chính phủ hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ Trung ương đến cơ sở…

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi làm rõ những vấn đề mà Đoàn quan tâm như: Các tiêu chí phân loại đơn thư khiếu nại, tố cáo; chất lượng đội ngũ cán bộ tiếp dân; phương hướng giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo đông người, tồn đọng kéo dài; trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện tiếp công dân; ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp công dân, xử lý đơn thư…

Đoàn xem xét, chất vấn, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết các đơn thư của công dân do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến tỉnh Bắc Ninh; cho ý kiến cụ thể để tỉnh xem xét, giải quyết với một số vụ việc.

 

Đoàn giám sát kiểm tra hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư tại huyện Gia Bình.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Bắc Ninh trong phát triển kinh tế- xã hội, khẳng định kết quả đó có sự đóng góp tích cực của công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó có công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Đồng chí ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Bắc Ninh, đề nghị tỉnh quan tâm hơn nữa trong việc phân loại đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm đúng tiêu chí, từ đó xử lý chính xác, kịp thời, dứt điểm; quan tâm công tác bố trí, bồi dưỡng nghiệp vụ, chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; rà soát những hạn chế ảnh hưởng đến công tác tiếp dân, giải quyết tố cáo, khiếu nại của công dân để có hướng giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh tiếp thu ý kiến Đoàn giám sát, giao các đơn vị chức năng tiếp tục cụ thể hóa, nghiêm túc triển khai thực hiện trong thời gian tới; mong muốn các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội.

Trước đó, ngày 18-3 Đoàn giám sát làm việc tại huyện Gia Bình và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

Việt Anh