Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh

18/06/2018 16:03 Số lượt xem: 141
Ngày 18-6, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiến hành giám sát Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh về việc thực hiện công tác khám, chữa bệnh và sử dụng các trang thiết bị vật tư y tế từ năm 2016 đến nay.

Đoàn giám sát kiểm tra công tác khám chữa bệnh tại phòng Điện từ trường sóng ngắn, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh.

 

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng được thành lập theo Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 12-2-2018 của UBND tỉnh trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Phục hồi chức năng. Thời gian qua, bệnh viện thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật trong công tác khám, chữa bệnh và quản lý, sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế. Hiện nay, bệnh viện có 80 đầu mục trang thiết bị y tế, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh, bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp điều kiện sử dụng của đơn vị. Việc cung ứng thuốc thực hiện theo kết quả thầu tập trung tại Sở Y tế, thuốc tân dược có 143 danh mục, đông dược 157 danh mục. Đơn vị đang thực hiện sản xuất 15 vị thuốc và 13 chế phẩm phục vụ khám và điều trị.

Đoàn giám sát chất vấn làm rõ một số nội dung; ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của bệnh viện để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh. Đoàn giám sát cũng yêu cầu trong thời gian tới bệnh viện nhanh chóng kiện toàn bộ máy, duy trì hoạt động ổn định các khoa, phòng chuyên môn; tiếp tục nâng cao y đức, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên; tăng cường tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y, bác sĩ; thực hiện rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, từ đó có hướng giải quyết những trang thiết bị thừa sau khi sáp nhập hai bệnh viện, xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị mới phù hợp; đẩy mạnh tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện một cách sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Mai Phương