Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tình hình xây dựng nông thôn mới tại Quế Võ

21/05/2018 09:53 Số lượt xem: 76
Ngày 21-5, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) tại huyện Quế Võ.

Theo báo cáo của UBND huyện Quế Võ, đến nay, toàn huyện đạt 374 tiêu chí, mức độ bình quân đạt 18,7 tiêu chí/xã. Toàn huyện có 20 xã thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Trong đó 14 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt 19 tiêu chí, 4 xã đạt từ 15-18 tiêu chí. Huyện đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM chưa đạt, củng  cố, hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí đã đạt theo định hướng bền vững, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho người dân nông thôn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành huyện NTM trong năm 2018

Huyện Quế Võ kiến nghị với tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho huyện đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất, giao đất, tạo nguồn cho các xã đạt chuẩn NTM; bổ sung thêm vốn cho các xã tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí liên quan đến cơ sở hạ tầng; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp xử lý chất thải trước khi thải ra môi trường và xử lý nghiêm các vi phạm; hỗ trợ huyện thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Đề án phát triển thương hiệu khoai tây Quế Võ...

Đoàn giám sát chất vấn làm rõ một số nội dung liên quan đến quá trình xây dựng NTM như: Phát huy vai trò của người dân trong thực hiện Chương trình; phát triển sản xuất nông nghiệp, triển khai mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thị trường tiêu thụ nông sản; huy động xã hội hoá trong thực hiện xây dựng NTM; vấn đề vệ sinh môi trường;...

Đoàn giám sát, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng NTM của huyện Quế Võ, đồng thời ghi nhận, tiếp thu những kiến nghị  của huyện trình Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Mai Phương