Đối thoại giữa chính quyền xã với cán bộ, hội viên phụ nữ

17/08/2018 15:41 Số lượt xem: 14
Hội LHPN huyện Quế Võ vừa tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Quế Tân với cán bộ, hội viên phụ nữ tại địa phương. Đây là đơn vị được hội LHPN huyện chọn làm điểm trên địa bàn huyện.

Hội nghị đối thoại chính sách là cơ hội trao đổi hai chiều giữa cấp uỷ, chính quyền cơ sở với hội viên phụ nữ, từ đó tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Hội viên phụ nữ có thể đóng góp ý kiến, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trước các vấn đề xã hội, tạo sự đồng thuận trong hội viên phụ nữ và nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Tại buổi đối thoại, 15 ý kiến, đề xuất đại diện cho hơn 100 cán bộ, hội viên phụ nữ xã Quế Tân dân chủ, xung quanh các vấn đề bức xúc trong xã hội và liên quan đến lợi ích của phụ nữ như: công tác cán bộ nữ, công tác cán bộ hội cơ sở; sản xuất nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; các hoạt động tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Trên tinh thần cầu thị, cởi mở, tiếp thu nghiêm túc nhiều vấn đề, ý kiến của hội viên phụ nữ được các ngành chức năng của huyện cũng như lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương làm rõ, giải thích ngay tại Hội nghị. 

Trong thời gian tới, để phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức chính trị- xã hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Hội LHPN huyện Quế Võ tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc đối thoại, qua đó giúp cho hội viên, phụ nữ tìm hiểu pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Hải Đường