Ý nghĩa từ cuộc thi tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh ở Ban CHQS huyện Tiên Du

10/10/2018 08:38 Số lượt xem: 600
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong hơn 2 năm qua, Ban chỉ huy quân sự huyện Tiên Du có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác.

Các thí sinh đạt giải tại Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh.

Việc tổ chức thành công “Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh năm 2018”, diễn ra vào giữa tháng 9, góp phần tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong tập thể cán bộ, chiến sỹ của đơn vị. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là diễn đàn để các cấp ủy viên trao đổi, nghiên cứu, học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện Tiên Du, Trưởng Ban tổ chức hội thi cho biết “Hội thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, qua đó động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Phát hiện, nêu gương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện việc học tập, noi gương phong cách Hồ Chí Minh”.
Nhận thức sâu sắc được ý nghĩa của Hội thi, các chi bộ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về tài liệu, ứng dụng trình chiếu hình ảnh, video, để làm phong phú thêm phần thuyết trình. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử văn hoá, phong cách lãnh đạo, nêu gương, tư duy của Bác, việc vận dụng học tập phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với tình hình thực tiễn của các chi bộ và bản thân cấp ủy viên. Các thí sinh tự tin trình bày các nội dung tuyên truyền và trả lời các câu hỏi phụ của Ban giám khảo, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đồng chí, đồng nghiệp.
Trong hơn 2 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị luôn được Đảng ủy Ban CHQS huyện Tiên Du quan tâm, chú trọng. Đơn vị triển khai nhiều nội dung, hình thức học tập, tuyên truyền phong phú, thiết thực để từng cá nhân trong cơ quan, đơn vị có ý thức xây dựng các chuẩn mực trong việc học tập và làm theo Bác.
Đảng ủy Ban CHQS huyện tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực tư tưởng, đạo đức, phong cách của đảng viên trong Đảng bộ Quân sự gồm 5 tiêu chí và chuẩn mực tư tưởng, đạo đức, phong cách của lãnh đạo, chỉ huy Ban CHQS huyện gồm 6 tiêu chí. 100% cán bộ đảng viên trong đơn vị hàng năm tham gia học tập đầy đủ các chuyên đề, có bản đăng ký làm theo gương Bác. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Ban CHQS huyện luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua do địa phương, LLVT phát động. Chính trị viên, người chỉ huy mỗi tháng tham gia đối thoại trực tiếp giải quyết các vấn đề nảy sinh, vướng mắc trong ngày sinh hoạt chính trị-văn hóa tinh thần của cơ quan theo kế hoạch. Chi bộ lựa chọn và giải quyết dứt điểm các vấn đề nảy sinh trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Nêu cao tinh thần trách nhiệm; chống chủ nghĩa cá nhân; nói đi đôi với làm”, “phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, trong thời gian tới, cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan Ban chỉ huy Quân sự huyện Tiên Du tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) đối với việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.   

Hữu Ba