Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động

16/07/2019 08:37 Số lượt xem: 3714
Kế thừa truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam, những năm qua, cùng với sự phát triển chung của tỉnh, đội ngũ công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) và tổ chức Công đoàn các cấp trong tỉnh tiếp tục phát triển lớn mạnh, tăng về số lượng và nâng cao chất lượng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu mạnh.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, các cấp Công đoàn trong tỉnh tích cực, chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn đồng cấp triển khai toàn diện trên các mặt công tác. Nhờ vậy phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Các cấp Công đoàn làm tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thông qua các chương trình hành động, các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Tiêu biểu như chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”,  hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tết sum vầy”, Chương trình “Phúc lợi đoàn viên Công đoàn” đem lại quyền lợi thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia, được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, ủng hộ, được các cấp, các ngành và người lao động đánh giá cao.
Hằng năm, Công đoàn các cấp chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức Hội nghị công nhân viên chức, Hội nghị người lao động để thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp kịp thời nắm bắt và giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người lao động; thống nhất các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, CNVCLĐ; thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị; phát động các phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với tổ chức Công đoàn. Các phong trào thi đua do Công đoàn phát động được chính quyền, chuyên môn đồng cấp tích cực ủng hộ, được cụ thể hóa thành chương trình hoạt động hằng năm tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong CNVCLĐ. 
Từ những hoạt động thiết thực, hiệu quả giúp cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. 5 năm (2013-2018), Công đoàn tỉnh kết nạp mới 109.296 đoàn viên, thành lập 456 CĐCS. Trong 6 tháng đầu năm 2019, có 26 CĐCS được thành lập, kết nạp mới hơn 9.000 đoàn viên Công đoàn. Hằng năm, có 85% CĐCS khu vực Nhà nước được xếp loại CĐCS vững mạnh; 55% số CĐCS khu vực ngoài Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được xếp loại CĐCS vững mạnh; 85% trở lên số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại tốt…

 

Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh trao Bằng khen cho 90 đoàn viên Công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” năm 2019. 


Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dịp để cán bộ, đoàn viên, người lao động ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn. Qua đó khích lệ đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức Công đoàn phát động, quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập các Hiệp định tự do thương mại thế hệ mới, cam kết thực hiện các Công ước Quốc tế, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tổ chức Công đoàn đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức, tác động mạnh mẽ tới hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân và việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động: tiêu chuẩn về trình độ, năng lực làm việc, nhu cầu và lợi ích của người lao động đòi hỏi ngày một cao hơn, phạm vi ngày càng rộng, tính chất ngày càng đa dạng; quan hệ lao động ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động mà tổ chức Công đoàn cần phải quan tâm giải quyết… Từ thực trạng đó, đòi hỏi các cấp Công đoàn phải có sự đổi mới mạnh mẽ cả về tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động để phát huy vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập của đất nước; tổ chức các hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động. 
Các cấp Công đoàn phải đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, luôn trung thành với Đảng, với Nhà nước XHCN; nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật, rèn luyện tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật lao động cho công nhân lao động. Kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của CNVCLĐ; chủ động đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và chính quyền có những chủ trương, cơ chế chính sách nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ.

 

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Vân Hà trao kinh phí hỗ trợ xây mới “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình chị Nguyễn Thị Xuân, đoàn viên CĐCS Trường Mầm non Nguyệt Đức (Thuận Thành). 

 


Đổi mới, đa dạng hoá hoạt động ở các cấp Công đoàn, bảo đảm gắn bó, sâu sát với đoàn viên và người lao động. Làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện pháp luật lao động liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động như: BHXH, BHYT, BHTN, An toàn vệ sinh lao động, An toàn vệ sinh thực phẩm…  Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ CĐCS về kỹ năng thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể; thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tăng cường hiệu quả hoạt động các hình thức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý của tổ chức Công đoàn.
Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên đông đảo CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức Công đoàn phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức các phong trào thi đua cho phù hợp với đặc điểm từng đơn vị, địa phương sao cho thực chất, hiệu quả, quan tâm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, người lao động thông qua việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tết Sum vầy” gắn với thực hiện tốt các chương trình phúc lợi đoàn viên Công đoàn, tạo sự khác biệt hơn hẳn giữa quyền lợi của đoàn viên Công đoàn với người lao động chưa là đoàn viên Công đoàn để thu hút người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn.
Đổi mới hoạt động các cấp Công đoàn với phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm để xác định nhiệm vụ của các cấp Công đoàn. Mọi hoạt động tập trung hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy kết quả hoạt động của cơ sở, sự tham gia của đoàn viên, người lao động làm thước đo cho hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn.
Tập trung thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các loại hình doanh nghiệp gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, cải tiến lề lối làm việc và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới; nhất là xây dựng đội ngũ Chủ tịch CĐCS khu vực ngoài Nhà nước đủ phẩm chất, năng lực, trình độ ngang tầm nhiệm vụ.
Với những thành tích đạt được thời gian qua, thời gian tới với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn các cấp trong tỉnh sẽ làm tốt hơn nữa chức năng của mình, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động; chỗ dựa vững chắc của Đảng, chính quyền các cấp; đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh chăm lo tốt cho người lao động; đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá- hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.


Nguyễn Thị Vân Hà
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh