Xây dựng tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước (*)

16/05/2018 07:58 Số lượt xem: 772
(Lược trích bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại phiên khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVI.

 

5 năm qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều đổi thay lớn lao trên tất cả các lĩnh vực của đất nước, tỉnh ta sau hơn 20 năm tái lập, được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, điều hành tập trung, quyết liệt của chính quyền, sự đồng thuận của MTTQ và các đoàn thể - chính trị xã hội, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Bắc Ninh đã thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Cùng với thành tựu chung đó, tổ chức Công đoàn tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển chung của tỉnh.

 

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường trao tặng Bức trướng nhân dịp Đại hội Công Đoàn tỉnh lần thứ XVI và trao tượng trưng 310 tỷ đồng đầu tư Dự án thiết chế Công đoàn Bắc Ninh.

 

Công đoàn các cấp đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tác phong, tính tổ chức, kỷ luật, trình độ, kỹ năng của đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp trong điều kiện mới..., trong đó có nhiều hoạt động nổi bật như: chủ động phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện khá tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết bức xúc ngay từ cơ sở, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định... Công đoàn tỉnh có nhiều đổi mới tổ chức nhiều hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động như: “Mái ấm Công đoàn”, chương trình “Tết Sum vầy”, “Tháng công nhân”, chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, Tư vấn pháp luật cho người lao động; hướng dẫn công đoàn cơ sở đối thoại thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể làm cơ sở bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động... Đặc biệt là Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động tham mưu cho tỉnh quy hoạch các Khu thiết chế công đoàn trong các khu công nghiệp, kết nối tham mưu với lãnh đạo tỉnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng 2 Khu thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Yên Phong và Quế Võ trong giai đoạn 2017-2020 nhằm mang lại quyền lợi thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Chủ trì tham mưu triển khai Đề án điều tra các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, nhu cầu về dịch vụ xã hội đối với người lao động, con của người lao động trong các khu công nghiệp. Trên cơ sở đó đề xuất để ban hành những chủ trương chính sách đặc thù nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động trong các khu công nghiệp... Các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào thi đua “Phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”...., đã thu hút được đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia.

Cùng với các hoạt động trên, công tác phát triển đoàn viên và tổ chức Công đoàn ngày càng được chú trọng, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 

Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh cùng các đại biểu dự Đại hội.

 

Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được là cơ bản, song nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta thấy, công tác Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động trong nhiệm kỳ qua còn bộc lộ một số hạn chế. Trong đó, cần chú ý đến chất lượng của một bộ phận cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn và tính hiệu quả thực chất của một số hoạt động, phong trào trong điều kiện mới chưa kịp thời đáp ứng... Tôi đồng tình và đề nghị Đại hội thảo luận, sớm tìm biện pháp khắc phục.

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới với những thời cơ, vận hội và cả những thách thức đan xen trong thời kỳ hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVI diễn ra trong lúc toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII.

Nhiệm vụ chính trị chung của toàn tỉnh đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xác định rõ trong mục tiêu tổng quát, cụ thể hóa bằng các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy tại các Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Mục tiêu đặt ra rất cao, đòi hỏi quyết tâm chính trị lớn của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, trong đó, các cấp Công đoàn và công nhân viên chức lao động là lực lượng quan trọng, cần bám sát, cụ thể hóa và tham gia tổ chức thực hiện đạt kết quả.

Với tinh thần  “Đổi mới - Sáng tạo - Đoàn kết - Trách nhiệm”, tôi đề nghị các cấp Công đoàn, trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để cụ thể hóa, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả thúc đẩy phong trào trong công nhân viên chức lao động ngày càng phát triển. Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tôi đề nghị chúng ta thực hiện tốt  ý kiến chỉ đạo đó, đồng thời nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội tiếp tục nghiên cứu, thảo luận:

1. Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp Công đoàn phải tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Tổng Liên đoàn và Tỉnh ủy liên quan đến tổ chức và hoạt động của Công đoàn, công nhân viên chức lao động, trong đó có các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII); các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy liên quan..., nhằm làm cho chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động; biến nghị quyết, chủ trương thành hiện thực.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt hoạt động của Công đoàn theo chức năng, nhiệm vụ, từ hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động đến các hoạt động tuyên truyền, phong trào thi đua, nâng cao chất lượng đoàn viên và tổ chức, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động nữ công, công tác tài chính, kiểm tra, giám sát, đối ngoại..., nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của giai cấp công nhân trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thời kỳ hội nhập và phát triển.

3. Tỉnh ta đang trong giai đoạn đẩy nhanh quá trình CNH,HĐH với một lực lượng công nhân lao động hùng hậu (khoảng trên 300 nghìn công nhân lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 67%). Đây là nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Việc đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao năng lực cán bộ, chất lượng đoàn viên công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) là yêu cầu hàng đầu của tổ chức Công đoàn các cấp hiện nay. Công nhân là lực lượng lao động quan trọng, phải được đặt trong bối cảnh tổng thể, nằm trong sự phát triển chung của xã hội. Dó đó, phong trào công nhân viên chức lao động cũng phải được đổi mới theo hướng giáo dục cho đoàn viên công đoàn và người lao động tiếp cận với nhận thức mới, kiến thức mới phù hợp với xu thế của thời đại. Trong đó yêu cầu đảm bảo có việc làm ổn định lâu dài, nâng cao tay nghề, trình độ chính trị, chuyên môn, phẩm chất đạo đức, lối sống là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Các cấp Công đoàn cần có cách tiếp cận phù hợp với trên 300 nghìn công nhân lao động trong các khu công nghiệp; cần có giải pháp tập hợp đội ngũ này vào tổ chức Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đưa công nhân lao động vào sinh hoạt có tổ chức, không những chăm lo đến quyền lợi mà còn đảm bảo cuộc sống tinh thần ngày càng tốt hơn cho họ. Để làm tốt việc đó, cán bộ Công đoàn đóng vai trò rất quan trọng. Do vậy, cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Kiện toàn ổn định bộ máy, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy công nhân lao động làm đối tượng vận động, với mục tiêu chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ về cán bộ Công đoàn “phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và bàn bạc với công nhân”. Công đoàn các cấp cùng với cấp ủy chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ công đoàn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH.

4. Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về  “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH,  HĐH đất nước” xây dựng tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước. Các cấp Công đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt hơn các chương trình phối hợp và chức năng, nhiệm vụ của mình. Trước mắt, phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng 2 thiết chế công đoàn cho công nhân KCN Yên Phong và Quế Võ theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tạo điều kiện tăng thêm môi trường đầu tư hấp dẫn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ an sinh xã hội.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, tôi đề nghị với tinh thần đoàn kết, xây dựng và trách nhiệm cao, Đại hội sẽ tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh khóa XVI, đảm bảo có đủ phẩm chất, năng lực, sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời, bầu đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam là những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu, là người đại diện đem tiếng nói, ý chí và nguyện vọng của đoàn viên, cán bộ, công nhân viên lao động tỉnh Bắc Ninh đến Đại hội toàn quốc, góp phần vào thành công của Đại hội.

Với tinh thần đó, tôi tin tưởng rằng, hoạt động của Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động tỉnh ta sẽ có những bước phát triển mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

 

  (*) Đầu đề do Báo Bắc Ninh đặt