Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả

18/06/2019 08:35 Số lượt xem: 2826
 Trung đội Vận tải thuộc Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh có chức năng, nhiệm vụ bảo đảm vận chuyển vật chất và cơ động lực lượng huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ của huyện, tỉnh và phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương theo kế hoạch.

Thượng tá Nghiêm Đình Hải, Chủ nhiệm Hậu cần (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: “Với định hướng và biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, trực tiếp là Phòng Hậu cần cùng nỗ lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ phù hợp, sáng tạo của chỉ huy và đội ngũ lái xe đơn vị, Trung đội Vận tải thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả””.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”, Trung đội Vận tải chú trọng xây dựng ý thức, động cơ thi đua đúng đắn cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Trong tổ chức thực hiện có gắn kết chặt chẽ nội dung của phong trào này với phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”. Xác định phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” là nội dung cụ thể hóa hành động của cán bộ, nhân viên trong thực hiện Chỉ thị số 03 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XI, XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Trung đội Vận tải (Bộ CHQS tỉnh) thực hành vận chuyển bộ trên đường mòn trong kiểm tra, chấm thi đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả năm 2012.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Mạnh Phiên, Trung đội trưởng Trung đội vận tải chia sẻ: “Xây dựng đơn vị vận tải an toàn, trước hết và quan trọng nhất là an toàn trong vận chuyển, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, hàng hóa là mục tiêu xuyên suốt, yêu cầu quan trọng hàng đầu trong hoạt động vận tải. Từ thực tế thực hiện nhiệm vụ, đơn vị xác định có hai yếu tố chủ yếu quyết định công tác an toàn là con người và tình trạng kỹ thuật của phương tiện, xe máy. Trong đó, con người là yếu tố quyết định”.
Với nhận thức đó, để thực hiện tốt nội dung phong trào thi đua, đơn vị luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các mặt công tác, nhất là chính quy trong lề lối, tác phong làm việc, chế độ công tác ngành vận tải, tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác bổ túc, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề lái xe và sửa chữa hỏng hóc thông thường cho đội ngũ lái xe.

 


Trước thực trạng phương tiện, xe máy đã xuống cấp, đơn vị thi đua “Giữ xe tốt, lái xe an toàn”. Chế độ công tác kỹ thuật trong ngày, tuần, chế độ kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe máy trước, trong vận chuyển và kiểm tra, củng cố phương tiện sau vận chuyển được duy trì nghiêm. Do vậy, phương tiện, xe máy của Trung đội luôn bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ.
Từ năm 1997 đến nay, Trung đội vận chuyển 14.287 tấn hàng hóa, đạt 111% kế hoạch với tổng chặng đường trên 2,2 triệu km; 110.292 lượt người trên chặng đường 839.221 km, đạt 110% kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, hàng hóa và phương tiện. Năm 2012, Trung đội đạt giải Nhất toàn quân thi đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả khối các đơn vị thuộc Bộ CHQS các tỉnh, thành phố.
Phát huy kết quả đạt được, Trung đội Vận tải Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phấn đấu đưa phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” đi vào chiều sâu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Bảo Anh