Vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực làm tròn sứ mệnh “tham mưu tổng hợp”

09/08/2018 08:12 Số lượt xem: 1780
Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 01/UBND ngày 06/1/1997 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Cùng với quá trình phát triển của tỉnh Bắc Ninh, trên 20 năm qua, tổ chức bộ máy của Sở có nhiều phát triển về cả số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng nhiệm vụ được giao. Suốt quá trình thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành, địa phương. Nhờ đó, ngành Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đứng trong tốp đầu khối các ngành tham mưu tổng hợp của tỉnh.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Dương Hoàn
 
 
Kế thừa và phát huy truyền thống, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh không ngừng rèn luyện, phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực làm tròn sứ mệnh “tham mưu tổng hợp” với tầm nhìn, chất lượng, hiệu quả cao, xứng đáng với lòng tin của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các tầng lớp nhân dân. Chất lượng xây dựng và triển khai chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) được nâng cao; quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển KT-XH trở thành công cụ chủ yếu để điều hành nền kinh tế và quản lý xã hội của tỉnh. Sở KHĐT tỉnh phối hợp hiệu quả với các cấp, các ngành, địa phương nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân; huy động, quản lý mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Các giải pháp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu, thẩm định và giám sát, đánh giá đầu tư, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả... góp phần quan trọng đưa Bắc Ninh lên một tầm cao mới với nhiều chỉ tiêu phát triển KT-XH nằm trong tốp đầu của cả nước, tạo tiền đề quan trọng xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.
Cùng với công tác chuyên môn, công tác Đảng, đoàn thể luôn được chú trọng, tạo phong trào thi đua sôi nổi, là hạt nhân lãnh đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đạt được, nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, Cờ Thi đua, Bằng khen... Ngày 9-5-2018 đánh dấu sự kiện đặc biệt quan trọng, rất đáng tự hào khi Chủ tịch nước ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh.
 
 
Công tác xúc tiến đầu tư được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chú trọng tham mưu đã đạt được nhiều kết quả, đến nay, toàn tỉnh thu hút hơn 1.220 doanh nghiệp FDI đến đầu tư tại tỉnh với tổng vốn đầu tư hơn 16,8 tỷ USD.
Ảnh: Sản xuất các sản phẩm vỏ nhựa điện thoại di động tại Công ty TNHH Intops Việt Nam (KCN Yên Phong).

Để xứng đáng với niềm tin và sự ghi nhận của cấp trên, đồng thời phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn tới, khi nước ta ngày càng hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới, đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh đang ở tầm cao của giai đoạn phát triển mới, ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh tập trung cao độ, phát huy tinh thần “Sáng tạo - Đoàn kết - Trí tuệ - Quyết tâm - Đổi mới”, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh và ngày càng phát triển, xứng tầm với yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Cùng với toàn tỉnh thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tập trung triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên cơ sở cập nhật các mục tiêu, chiến lược phát triển ở tầm cao mới. Tham mưu các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển KT-XH theo hướng chủ động, sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả, linh hoạt. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII; các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn tạo môi trường thuận lợi phát triển bền vững trên tất cả các ngành, lĩnh vực.
Tích cực tham mưu thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, khẳng định vững chắc vai trò “Bắc Ninh là cực tăng trưởng của vùng Thủ đô và cả nước” và 3 khâu đột phá chiến lược. Thực hiện tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo bước đột phá phát triển các lĩnh vực thương mại, dịch vụ hiện đại, văn minh, ban hành các chính sách hỗ trợ đủ mạnh để khuyến khích, thu hút các tập đoàn kinh tế lớn cả trong và ngoài nước đầu tư các khu trung tâm mua sắm, khu đô thị, du lịch, sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và hệ thống các chuỗi cửa hàng hiện đại, tiện ích, văn minh đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Tham mưu đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn kết 4 nhà tạo chuỗi liên kết “sản xuất - chế biến - tiêu thụ”; coi doanh nghiệp nông nghiệp là trung tâm, động lực trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng phát triển hợp tác xã kiểu mới và các mô hình kinh tế hợp tác. Tham mưu các giải pháp xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, môi trường làng nghề, cụm công nghiệp; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao thu nhập người dân, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng bộ máy chính quyền hoạt động hiệu quả, tạo môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, hấp dẫn các nhà đầu tư.
Hai là, nghiên cứu, xây dựng, tham mưu cho tỉnh ban hành những chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phù hợp; ưu tiên thu hút FDI một số ngành và sản phẩm công nghệ cao, tạo ra giá trị gia tăng lớn, như công nghệ thông tin, điện tử, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn… tạo ra sản phẩm mới có giá trị gia tăng và chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Khuyến khích đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, tạo “sóng” khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; quan tâm phát triển, thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp quản lý hợp tác xã kiểu mới và các mô hình kinh tế hợp tác; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi khuyến khích các hộ kinh doanh tự nguyện liên kết, chuyển đổi hình thức kinh doanh theo mô hình hợp tác, doanh nghiệp.
Ba là: Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện có liên quan; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản, chất lượng xây dựng; thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn gắn với kế hoạch tài chính trung hạn; tăng cường quản lý, giám sát đầu tư công, chống thất thoát, lãng phí; thực hiện nghiêm túc quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý đầu tư công.
Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu đầu tư, nâng cao hiệu quả huy động, quản lý vốn đầu tư; tăng tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP, nâng cao hiệu quả đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), tập trung nguồn lực phát triển đô thị, kết cấu hạ tầng, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh và đáp ứng các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.
 Bốn là, tiếp tục tập trung, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, đăng ký doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xóa bỏ rào cản, tạo thuận lợi nhất cho người dân và sự phát triển của doanh nghiệp. Trong đó đặc biệt quan tâm đến việc cung cấp thông tin, hỗ trợ, đơn giản hóa về thủ tục, cắt giảm thời gian, miễn phí tư vấn, tạo lập hồ sơ... Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thường xuyên củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy ngành Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo hoạt động hiệu quả, ngang tầm với yêu cầu phát triển.
Năm là, nhanh chóng hoàn thiện bộ máy, ổn định tổ chức nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tỉnh, đưa công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch lên tầm cao mới, đáp ứng nhiệm vụ được giao.
Trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, trong thời gian tới ngành Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ từ các sở, ngành, địa phương, từ đó vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần đưa tỉnh Bắc Ninh phát triển lên tầm cao, vị thế mới gắn với xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử, thành phố thông minh và mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 theo hướng “Hiện đại, văn hóa, sinh thái, tri thức và đô thị thông minh”.
Nguyễn Đình Xuân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh