Vốn chính sách với người dân Gia Bình

28/11/2019 19:51 Số lượt xem: 2459
Gia Bình vốn là huyện vùng trũng của tỉnh, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, bởi vậy nguồn vốn ưu đãi từ phía các ngân hàng, đặc biệt Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) là nhân tố quan trọng giúp nông dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch NHCSXH Gia Bình đã giải ngân cho vay mới các chương trình tín dụng ưu đãi với doanh số 93,6  tỷ đồng, đưa tổng dư nợ thời điểm hiện nay đạt gần 318 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn của NHCSXH có hơn 2.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo được vay vốn; hơn 1.000 lao động được tạo việc làm, hơn 7.000 công trình nước sạch vệ sinh môi trường được xây dựng, cải tạo, nâng cấp. Kết quả đó góp phần quan trọng làm giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của Gia Bình còn 1,8% năm 2019. Những con số này khẳng định sự nỗ lực của NHCSXH huyện Gia Bình trong việc kịp thời, nhanh chóng đưa đồng vốn chính sách đến với người dân, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khắc phục khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. 
Giang Sơn là xã điển hình về sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế. Theo ông Trương Gia Huy, Chủ tịch UBND xã Giang Sơn thì nhờ nguồn vốn của NHCSXH mà nhiều hộ gia đình mạnh dạn đầu tư trồng trọt, chăn nuôi vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Cùng với các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền xã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện giải ngân vốn ưu đãi đến các đối tượng thụ hưởng. Hiện nay, xã Giang Sơn có tổng dư nợ NHCSXH đạt hơn 35,4 tỷ đồng với hơn 900 hộ còn dư nợ. Năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo của địa phương giảm còn 1,48%.

 

Nhờ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH huyện Gia Bình, nhiều hộ gia đình ở xã Đại Bái phát triển nghề truyền thống.


Không chỉ đầu tư vốn cho những xã thuần nông phát triển trồng trọt, chăn nuôi, NHCSXH huyện tập trung cho vay các địa phương phát triển nghề truyền thống, tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ. Ông Đinh Gia Khoa, Chủ tịch UBND xã Đại Bái cho biết: “Toàn xã có hơn 3.000 hộ với gần 12.000 nhân khẩu. Phần lớn người dân tham gia sản xuất nghề đúc đồng truyền thống. Thời gian qua, nguồn vốn của NHCSXH huyện giúp hơn 900 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn được vay hơn 31 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Kết quả từ năm 2014 đến nay, nguồn vốn ưu đãi giúp 200 hộ thoát nghèo, hơn 1.000 lao động được tạo việc làm mới, 1.500 công trình nước sạch vệ sinh môi trường được cải tạo xây dựng…”.
Quan tâm đến công tác xoá đói, giảm nghèo, cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Gia Bình nỗ lực khai thác nguồn vốn, thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi. Việc rà soát, bình xét hộ nghèo và các đối tượng vay vốn được thực hiện công khai, dân chủ. Cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở đồng hành với NHCSXH trong rà soát hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vốn; tổ chức giải ngân, phối hợp chặt chẽ trong khâu giám sát sử dụng vốn, thu hồi nợ nên nguồn vốn chính sách luôn phát huy hiệu quả cao. Trong 11 chương trình tín dụng đang triển khai có tới 10 chương trình được thực hiện theo phương thức uỷ thác qua 4 tổ chức chính trị hội, đoàn thể (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên) cùng 247 Tổ tiết kiệm và vay vốn ở các xã, thị trấn của huyện Gia Bình. Tiêu biểu là sự phối hợp, ủy thác nguồn vốn giữa NHCSXH với Hội Nông dân huyện. Thời điểm này, Hội Nông dân nhận ủy thác với NHCSXH tổng số vốn hơn 91 tỷ đồng, có 78 Tổ tiết kiệm và vay vốn ở các xã, thị trấn, giúp hơn 9.000 hội viên thêm vốn sản xuất. Nhiều nông dân được vay vốn ưu đãi đầu tư sản xuất vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Điển hình như gia đình ông Đào Đức Trường, thôn Chi Nhị, xã Song Giang từng là hộ nghèo của địa phương, được vay vốn ưu đãi của NHCSXH, ông đầu tư nuôi dê, đến nay gia đình đã thoát nghèo. Ông còn được bầu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. 
Với mong muốn trở thành chỗ dựa tin cậy cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần tích cực trong việc thay đổi bộ mặt nông nghiệp, nông thôn, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Gia Bình tập trung khai thác tối đa mọi nguồn vốn, giải ngân nhanh chóng kịp thời đến các hộ vay. Trên cơ sở cân đối nguồn vốn NHCSXH tỉnh phân bổ, vốn ngân sách địa phương cộng với vốn thu hồi nợ đến hạn, NHCSXH Gia Bình tiếp tục rà soát những hộ có nhu cầu vay vốn, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ giải ngân kịp thời để các hộ phát triển sản xuất.

Bài, ảnh: Hà Linh