Vì quyền lợi đoàn viên và người lao động

15/05/2018 08:07 Số lượt xem: 349
Hôm nay, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2018-2023. Hơn 300 ngàn cán bộ, đoàn viên, người lao động và cả hệ thống chính trị của tỉnh hết sức quan tâm đến sự kiện này.

5 năm qua, Công đoàn các cấp trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hướng về cơ sở: Ký kết và thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở; tăng cường đối thoại, tư vấn pháp luật, kiểm tra, giám sát; tổ chức định kỳ và hiệu quả Tháng Công nhân, Tết sum vầy; Phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tham gia có hiệu quả các chương trình “Nghĩa tình Trường Sa, Hoàng Sa”, “Mái ấm Công đoàn”...; Lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả cao Đại hội Công đoàn cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở. Kết quả các hoạt động đã được ghi nhận bằng: Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2013; Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc của UBND tỉnh năm 2014, 2016;  Cờ Thi đua toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ba năm liền 2015, 2016, 2017; Đặc biệt, tại Đại hội lần này, Liên đoàn lao động tỉnh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Bắc Ninh đang tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội luôn đứng trong tốp đầu toàn quốc. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức không nhỏ cho hoạt động Công đoàn các cấp. “Đổi mới-sáng tạo-đoàn kết-trách nhiệm vì quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc vào năm 2022” được xác định là khẩu hiệu hành động của Đại hội và xuyên suốt nhiệm kỳ tới của Công đoàn Bắc Ninh.

Để xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và đặc biệt của đoàn viên và người lao động trong tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh cần quán triệt sâu sắc về mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội; Tập trung trí tuệ xây dựng và thông qua phương hướng, chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu khả thi cao trong nhiệm kỳ tới; Thực hiện công tác nhân sự theo quy trình mới, đúng Hướng dẫn số 134 của Tổng Liên đoàn Lao động và Quy định số 08 của Tỉnh ủy, bảo đảm cơ cấu, thành phần và lựa chọn những người có đủ đức, tài tham gia Ban Chấp hành... Sau Đại hội cần quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội đã thông qua; Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, hướng mạnh về cơ sở, lấy quyền lợi của đoàn viên làm trung tâm, thu hút người lao động vào tổ chức Công đoàn; Sáng tạo trong phát động và chỉ đạo thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình an sinh xã hội... nhằm phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong lao động, sản xuất, trong xây dựng tổ chức của mình vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững.

Nguồn: BÁO BẮC NINH