Vì giai cấp nông dân

12/10/2018 08:17 Số lượt xem: 1339
Phát huy truyền thống vẻ vang 88 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Hội Nông dân (HND) Việt Nam, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Bắc Ninh với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển” có bước phát triển vượt bậc, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh.

Hội Nông dân tỉnh nhận cờ thi đua xuất sắc của BCH Đảng bộ tỉnh tại Đại hội Đại biểu HND tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

Đến nay, toàn tỉnh có gần 168 nghìn hội viên nông dân, tham gia sinh hoạt tại 674 Chi Hội thuộc 121 cơ sở Hội xã, phường, thị trấn. Chất lượng hội viên được nâng lên, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt theo định kỳ ngày càng đi vào nề nếp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội được quan tâm và có nhiều đổi mới. Công tác quản lý, sử dụng quỹ Hội được thực hiện theo đúng Điều lệ, mục đích. 100% Chi Hội duy trì nguồn quỹ hoạt động, bình quân đạt 132.700 đồng/hội viên.  

Các phong trào thi đua được HND triển khai mạnh mẽ như: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng Nông thôn mới”, “Nông dân thi đua đảm bảo quốc phòng - an ninh”. Trong đó, nổi bật là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Từ phong trào, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế điển hình, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo vùng sản xuất chuyên canh tập trung. Từ năm 2013 - 2018, toàn tỉnh có 460.720 lượt hộ nông dân đăng ký tham gia phong trào. Qua bình xét, 413.121 lượt hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp, chiếm 89,7%.
Cùng với sự lớn mạnh của tổ chức Hội và các phong trào thi đua, các hoạt động dạy nghề, tư vẫn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất ngày càng được mở rộng. Xây dựng và quản lý có hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng nguồn vốn đạt gần 51,9 tỷ đồng, tín chấp vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Sacombank với tổng dư nợ 589 tỷ đồng cho 24.594 hộ nông dân phát triển sản xuất. HND tỉnh triển khai đề án “Hỗ trợ lãi suất mua phân bón trả chậm cho nông dân”, cung ứng gần 11.500 tấn phân bón phục vụ sản xuất. Trực tiếp tổ chức và phối hợp tổ chức hơn 9.000 buổi tập huấn chuyển giao KHKT trong sản xuất cho hơn 757 nghìn lượt nông dân; nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá, hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu nông sản; hướng dẫn nông dân sản xuất nông sản bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị được tăng cường; tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác xã, vận động nông dân xây dựng 254 mô hình kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp.
HND các cấp chủ động đẩy mạnh các hoạt động thiết thực như xây dựng nhà “Tình nghĩa nông dân”, trao tặng bò giống sinh sản cho hội viên nghèo; vận động hội viên, nông dân tham gia BHXH,BHYT; xây dựng các mô hình tổ thu gom rác thải, vỏ bao thuốc trừ sâu làm sạch đồng ruộng… HND các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, vai trò giám sát và phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân để phản ánh kịp thời với Đảng, chính quyền và tìm cách giải quyết.
Ông Trần Đăng Sâm, Chủ tịch HND tỉnh cho biết: Cùng với tiến trình phát triển chung của tỉnh và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh có nhiều thuận lợi và cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, các cấp Hội cần tập trung đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thầnh Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII). Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân, hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Xây dựng các chương trình, đề án nhằm nâng cao nhận thức và trình độ cán bộ, hội viên nông dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh và trong quản lý, điều hành của HND các cấp.   

Khánh Linh