Vệ An phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân xây dựng đô thị văn minh

17/04/2018 08:45 Số lượt xem: 445

Những năm qua, Ủy ban MTTQ phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh không ngừng tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, diện mạo đô thị của phường ngày càng khang trang, hiện đại và văn minh.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Thị Hiền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường cho biết: “Để thực hiện tốt CVĐ, hằng năm MTTQ phường phối hợp với UBND ký kết chương trình hành động thực hiện các nội dung của CVĐ. Bên cạnh đó, MTTQ phường phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động từng bước thay đổi ý thức, trách nhiệm của người dân về xây dựng phường văn minh đô thị. Huy động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia thực hiện. Qua đó, công tác xây dựng đô thị văn minh trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong từng khu phố. Sau hơn 1 năm thực hiện, CVĐ ngày càng đi vào đời sống, mang lại hiệu quả thiết thực”.

Nhằm xây dựng đô thị văn minh, tránh chồng chéo các CVĐ, phong trào thi đua, MTTQ phường thực hiện lồng ghép CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với CVĐ “Vì thành phố Bắc Ninh sạch” và “Chương trình 10 phút làm sạch thành phố” do thành phố phát động. Ủy ban MTTQ tham mưu với Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đăng ký các nội dung, việc làm cụ thể thực hiện xây dựng đô thị văn minh. Các chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện xây dựng đô thị văn minh bằng nhiều việc làm cụ thể như: Vẽ tranh với chủ đề bảo vệ môi trường tại các trường học; trồng hoa, cây cảnh trong khuôn viên trường học; thực hiện tốt việc chăm sóc, bảo vệ cây xanh trên các tuyến phố; treo pa nô, áp phích với chủ đề bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự; vận động nhân dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, thực hiện đổ rác đúng nơi quy định;… Qua đó, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức phường thực hiện các tiêu chí văn minh đô thị, từng bước đưa công tác xây dựng đô thị văn minh trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ban Công tác Mặt trận các khu phố phối hợp với Ban Quản lý và các đoàn thể phát động phong trào, tuyên truyền đến từng người dân và hộ gia đình nghiêm túc giữ gìn vệ sinh môi trường, không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng. Các tổ dân phố thường xuyên tổ chức công tác tổng vệ sinh môi trường, các tổ dân phố tự quản thực hiện dọn dẹp thu gom rác thải, vận động nhân dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đảm bảo đường thông, hè thoáng. Các tổ chức đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ xây dựng và duy trì hiệu quả các tuyến phố tự quản.

Cùng với xây dựng chỉnh trang đô thị, phường Vệ An tập trung đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Phường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao. Các khu phố tổ chức cho hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, ký cam kết thực hiện Quy ước Khu phố văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh theo tinh thần Nghị quyết 20, 191 của HĐND tỉnh. Các khu phố thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trong đó lồng ghép việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trọng cộng đồng dân cư. 

Năm 2017, phường có 97,26% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 4/4 khu phố đạt danh hiệu Khu phố văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có nhiều chuyển biến. Hầu hết các đám cưới được tổ chức tiết kiệm, vui tươi, phù hợp với thuần phong mỹ tục và quy định của địa phương. Việc tang không còn các hủ tục như khóc mướn, lăn đường, luồn cữu, thực hiện tiết kiệm và hỏa táng, điện táng người qua đời. Tỷ lệ người qua đời được đưa đi hỏa táng, điện táng đạt 83,33%. Đời sống vật chất và tinh thần nhân dân không ngừng nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo của phường giảm còn 2%.

Thời gian tới Ủy ban MTTQ phường tiếp tục phối hợp với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của CVĐ; tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các CVĐ và phong trào thi đua yêu nước, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy vai trò giám sát cộng đồng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và của địa phương;… góp phần xây dựng phường Vệ An ngày càng hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Mai Phương - Lê Thành