Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác quý II

19/04/2019 15:43 Số lượt xem: 788
Chiều 19-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức giao ban với Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố nhằm đánh giá kết quả công tác mặt trận quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019.

Trong quý I, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh được tăng cường, mở rộng tạo sự đồng thuận xã hội. Các phong trào, cuộc vận động được hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên phát động, triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, mang lại hiệu quả cao. Về công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024, tính đến ngày 31-3, 100% xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội MTTQ theo đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam và các văn bản hướng dẫn. Hiện nay, Ủy ban MTTQ tỉnh tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ điểm cấp huyện tại huyện Lương Tài, dự kiến vào ngày 24 và 25-4-2019, sau đó rút kinh nghiệm và tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ các huyện, thị xã, thành phố khác trong tỉnh. Theo kế hoạch, Đại hội MTTQ cấp huyện được tiến hành trong tháng 4 và 5-2019, Đại hội MTTQ tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra trong tháng 6-2019.

Quý II, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII; xây dựng mô hình điểm khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;...

Mai Phương