Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2018

11/07/2018 15:56 Số lượt xem: 382
Ngày 11-7, Ủy ban MTTQ tỉnh sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2018. 

Dự hội nghị có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Phùng Đức Chiến, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phụ trách Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Hằng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh được tăng cường, mở rộng tạo sự đồng thuận xã hội. Các phong trào, cuộc vận động được hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên phát động, triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, mang lại hiệu quả cao. MTTQ các cấp vận động 95,1% số hộ gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa”, 99,3% khu dân cư đăng ký xây dựng “Làng văn hóa”, “Khu phố văn hóa”,…

6 tháng cuối năm 2018, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; triển khai kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 217,  218 của Bộ Chính trị về ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”;…

Phát biểu chỉ đạo Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan ghi nhận những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đạt được đồng thời yêu cầu thời gian tới MTTQ các cấp trong tỉnh cần: Tăng cường nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền giải quyết tốt những ý kiến, kiến nghị của nhân dân ngay từ cơ sở; bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh để giám sát quá trình triển khai thực hiện; phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh hoạt động về cơ sở, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;…

 

Mai Phương