Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2019; Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết tố cáo trong Đảng”

17/07/2019 15:54 Số lượt xem: 1235
Ngày 17-7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2019; Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết tố cáo trong Đảng”. Dự, chỉ đạo có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất kết luận hội nghị

 

6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; tổ chức triển khai, quán triệt các Chỉ thị, quy định của Trung ương có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo cụ thể hóa của cấp mình. Đồng thời lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần hạn chế tiêu cực, giảm sai phạm của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, các cấp ủy gắn với việc lãnh đạo, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cụ thể: Kiểm tra đối với 150 tổ chức Đảng và 785 đảng viên; giám sát đối với 152 tổ chức Đảng, 345 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng và giám sát chuyên đề. UBKT các cấp thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, kiểm tra được 4 tổ chức Đảng, 13 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 194 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 169 tổ chức Đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát theo chuyên đề đối với 135 tổ chức Đảng và 331 đảng viên... Giải quyết đơn thư tố cáo đối với 1 tổ chức Đảng và 6 đảng viên, tham mưu giúp cấp ủy và thi hành kỷ luật đối với 8 tổ chức Đảng và 147 đảng viên.

* Tại Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết tố cáo trong Đảng”, các đại biểu đại diện cấp ủy, UBKT các cấp thảo luận làm rõ thực trạng, kết quả đạt được, những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân, kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết tố cáo trong Đảng ở địa phương, đơn vị mình; vai trò, trách nhiệm của UBKT, người đứng đầu UBKT, cán bộ kiểm tra trong việc tham mưu giúp cấp ủy giải quyết và thực hiện nhiệm vụ giải quyết tố cáo của UBKT; kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết tố cáo trong Đảng thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của UBKT các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Chỉ ra những tồn tại, hạn chế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị UBKT các cấp tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao trách nhiệm, chủ động giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại. Dự báo thời gian tới, vẫn còn xảy ra tình trạng tố cáo tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là dịp Đại hội Đảng, bầu cử đại biểu HĐND, UBND các cấp, UBKT các cấp cần tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn thư tồn đọng và những vấn đề phức tạp nảy sinh theo đúng thẩm quyền ngay từ cơ sở, đặc biệt là liên quan đến nhân sự, góp phần vào việc chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ động nắm tình hình địa bàn, nhất là những nơi có vấn đề phức tạp, bức xúc nổi cộm, lĩnh vực dễ phát sinh; tăng cường giám sát theo chuyên đề; kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Thu Huyền