Ưu tiên các sáng kiến, đề tài khoa học có chất lượng và tính ứng dụng cao

20/11/2019 20:23 Số lượt xem: 1495
Ngày 20-11, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến tỉnh chủ trì phiên họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2-2019.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường chủ trì phiên họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh.

Năm 2019, Hội đồng Sáng kiến tỉnh tiếp nhận 99 hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh của các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố (nhiều hơn 48 hồ sơ so với năm 2018). Qua đánh giá, các sáng kiến có nội dung đa dạng, nâng cao tính mới, sáng tạo và ứng dụng thực tiễn; giúp tiết kiệm chi phí và tăng năng suất lao động; cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dạy và học; góp phần quan trọng vào phong trào thi đua của tỉnh. Riêng đợt 2-2019, Hội đồng tiến hành xét và công nhận 36 sáng kiến, bao gồm 22 sáng kiến thuộc lĩnh vực công tác Đảng và quản lý nhà nước; 10 sáng kiến thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế; 2 sáng kiến thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật và 2 sáng kiến thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường đánh giá, số lượng các sáng kiến hiện nay còn ít so với số cán bộ, người lao động đang công tác, học tập trong tỉnh. Thời gian tới, Cơ quan thường trực Hội đồng Sáng kiến tỉnh cần xem xét đưa ra các giải pháp nâng cao tính hấp dẫn của việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến. Các thành viên Hội đồng tích cực tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, nhân viên tham gia sáng kiến tại từng lĩnh vực, nhiệm vụ chuyên môn của mình. Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở tại các cơ quan, ban, ngành cần thẩm định nghiêm túc hồ sơ sáng kiến trước khi trình lên cấp tỉnh bảo đảm đúng hình thức, thủ tục và chất lượng.
Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường chủ trì phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Khoa học và Công nghệ.
Năm 2019, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch khoa học và công nghệ bao gồm 38 đề tài, dự án (22 đề tài, dự án thực hiện mới, 13 đề tài, dự án chuyển tiếp, 3 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số (giai đoạn 2016-2025) và 30 nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường đề nghị Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu các đề tài; tiếp tục rà soát, lựa chọn các đề tài, nhiệm vụ khoa học theo hướng ưu tiên chất lượng và tính ứng dụng thực tiễn cao. Quan tâm mời gọi, tạo cơ chế khuyến khích các nhà khoa học tham gia nghiên cứu, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, công nghệ thông tin, nông nghiệp đô thị. Tích cực xã hội hóa công tác triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này… Đối với 23 đề tài, nhiệm vụ khoa học dự kiến đưa vào danh mục năm 2020, yêu cầu các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh xem xét, cho ý kiến trước ngày 30-11.

Song Giang