UBND tỉnh rà soát tiến độ thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường giai đoạn 2019 – 2025

26/06/2019 16:47 Số lượt xem: 998
Ngày 26-6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường giai đoạn 2019 – 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận Hội nghị.

Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019 – 2025 đặt ra mục tiêu: Hoàn thành xây dựng lò đốt rác công suất nhỏ tại các địa phương chưa có khu xử lý chất thải tập trung; triển khai xây dựng các dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng tại huyện: Quế Võ, Thuận Thành và Lương Tài; 100% các xã có phong trào làm sạch đồng ruộng, làm sạch đường làng, ngõ xóm; 100% rác thải sinh hoạt phát sinh trong khu dân cư được phân loại tại nguồn, thu gom, xử lý theo quy định…

Đến thời điểm này, hầu hết các sở, ngành, địa phương đều xây dựng Văn bản chỉ đạo thực hiện Đề án. Đồng thời tập trung thực hiện một số nội dung của Đề án, đáp ứng tiến độ. Cụ thể: Tỉnh cho phép Khu xử lý rác thải tập trung huyện Gia Bình đầu tư thêm 01 lò đốt rác; khởi công xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng tại Quế Võ; đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng tại huyện Lương Tài và Thuận Thành. Các địa phương tiếp tục đánh đống, phun chế phẩm, dùng vật liệu chống thấm bao phủ bề mặt, hạn chế phát tán mùi, kiên quyết không để rác thải tràn ra ngoài đối với các điểm tập kết rác còn tồn đọng. Huyện Tiên Du, Yên Phong và thị xã Từ Sơn đang triển khai lập dự án, khảo sát địa điểm và bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng các lò đốt rác công suất nhỏ. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Hanaka; hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện các nhiệm vụ quản lý môi trường trong khu công nghiệp; tiếp tục cải tạo hệ thống xử lý nước thải làng nghề bún Khắc Niệm, công suất 400m3/ngày, đêm, làng nghề Phong Khê công suất 5.000m3/ngày, đêm (giai đoạn 1) (thành phố Bắc Ninh) và thực hiện một số dự án tại các làng nghề khác. Triển khai một số phong trào làm sạch ruộng đồng, thu gom vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật...

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu của Đề án, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện nội dung của Đề án đã được duyệt trong năm 2019. Đề nghị các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ lựa chọn địa điểm, sớm lập dự án đầu tư lắp đặt lò đốt rác công suất nhỏ theo đúng lộ trình; duy trì hiệu quả hoạt động của các khu xử lý rác thải tập trung; hoàn thành việc lắp đặt các thùng chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các cánh đồng trong toàn tỉnh…

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường ghi nhận các sở, ngành, địa phương có nhiều cố gắng đạt được kết quả bước đầu trong thực hiện Đề án. Đề nghị các đơn vị chức năng tiếp tục bám sát nội dung của Đề án để triển khai hiệu quả nhất. Các địa phương khẩn trương triển khai các bước xây dựng lò đốt đã chọn được địa điểm; đối với các xã chưa chọn được địa điểm, nghiên cứu phương án xử lý rác phù hợp. Yêu cầu UBND huyện Quế Võ đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công Nhà máy đốt rác phát điện công nghệ cao. Giao sở Xây dựng, sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ thủ tục xây dựng, chuyển đổi Nhà máy đốt rác phát điện công nghệ cao tại huyện Lương Tài, Thuận Thành. Các tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền đến hội viên chung tay bảo vệ môi trường, quyết tâm hành động vì môi trường sạch.

Tin, ảnh: Hoài Lan