UBND tỉnh làm việc với Tổ chức Kenan

16/05/2019 16:24 Số lượt xem: 1762
Chiều ngày 16-5, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với ông Richard Bernhard, Giám đốc điều hành Tổ chức Kenan về việc thực hiện dự án “Nâng cao nhận thức và thực hành tiêu chuẩn lao động quốc tế” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong và Đại diện tổ chức Kenan.

 

“Nâng cao nhận thức và thực hành tiêu chuẩn lao động quốc tế” là dự án do Tổ chức phi chính phủ Kenan thực hiện phối hợp với Ban quản lý các KCN tỉnh, Sở lao động và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn cùng triển khai tại tỉnh Bắc Ninh từ tháng 7-2017  đến tháng 10-2019 tại 3 KCN: Đại đồng - Hoàn Sơn, VSIP và Tiên Sơn.

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao nhận thức cho các bên liên quan về tiêu chuẩn lao động quốc tế (TCLĐQT);  thiết lập một hệ thống theo dõi thu thập vào báo cáo việc thực hiện TCLĐQT; tăng cường đối thoại mang tính chất xây dựng về TCLĐQT.

Theo số liệu mới đây, từ khi triển khai dự án tại tỉnh Bắc Ninh (tháng 7/2017) đến nay, Tổ chức Kenan đã tổ chức hội thảo, các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho các bên liên quan về TCLĐQT; tập huấn cho tập huấn viên và nâng cao năng lực cho 45 cán bộ các tổ chức xã hội và công đoàn; 21 quản lý nhà máy và KCN; truyền thông cho hơn 3 nghìn công nhân đang làm việc tại 3 KCN. Đồng thời, tiến hành khảo sát 10 nhà máy thuộc 3 KCN: Đại Đồng, VSIP, Tiên Sơn để xác định nhu cầu và vấn đề cần được cải thiện của các doanh nghiệp trong việc thực hiện tiêu chuẩn lao động quốc tế. Từ đó, đề xuất các kiến nghị để việc thực hiện dự án đạt mục tiêu đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong đánh giá cao kết quả gần 2 năm qua của dự án. Dự án đã cung cấp những thông tin bổ ích trong quá trình lãnh chỉ đạo, bổ sung và điều hành cách chính sách về thực tiễn tình hình lao động. Trong đó có nhiều vấn đề tỉnh hết sức quan tâm nhất là việc tăng cường đối thoại giữa chủ sử dụng lao động, người lao động và cơ quan quản lý nhà nước. Những năm qua Bắc Ninh đặc biệt chú trọng công tác đối thoại với doanh nghiệp và người lao động. Đây là vấn đề cốt lõi để tạo dựng niềm tin cho họ. Thống nhất đề nghị của Tổ chức Kenam tiếp tục dự án thêm 6 tháng (đến hết tháng 3-2020); giao các sở, ngành liên quan chọn lựa 3 doanh nghiệp tại 3 KCN: VSIP, Đại Đồng – Hoàn Sơn và Tiên Sơn để tiếp tục dự án. Trong đó tổ chức đối thoại ghi hình với 3 chủ đề: “Vệ sinh ATLĐ và môi trường lao động”; “Thời gian lao động và tăng giờ tăng ca”; “Phúc lợi lao động và lương thưởng”.

Ông Richard Bernhard cảm ơn sự chỉ đạo tích cực và quyết liệt của tỉnh Bắc Ninh trong việc thực hiện dự án và cho rằng đó là lý do chính để tổ chức Kenan tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện dự án tại Bắc Ninh.  

Nguyễn Hoa