UBND tỉnh giao ban công tác xây dựng cơ bản Quý I

19/03/2020 20:20 Số lượt xem: 1116
Chiều 19-3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang chủ trì Hội nghị giao ban công tác xây dựng cơ bản Quý I-2020, biện pháp và kế hoạch triển khai thực hiện các tháng tiếp theo. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2020, tổng nguồn vốn đầu tư công kế hoạch là 5.931,5 tỷ đồng, trong đó nguồn cân đối ngân sách địa phương 5.559,6 tỷ đồng, 371,9 tỷ đồng ngân sách Trung ương hỗ trợ. UBND tỉnh phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước với tổng số vốn là 4.289,7 tỷ đồng (trong đó, vốn đầu tư công ngân sách tỉnh là 4.202,5 tỷ đồng; nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương là 107,2 tỷ đồng). Quý I-2020, UBND tỉnh phân bổ dự toán chi đầu tư ưu tiên trả nợ các công trình quyết toán và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án chuyển tiếp, các công trình trọng điểm; đối ứng các dự án sử dụng ngân sách trung ương; hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn. Tỷ lệ giải ngân ngân sách tỉnh đến ngày 16-3-2020 đạt 19,75%.
Thời gian tới, các sở, ngành quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục tăng cường quản lý đầu tư vốn ngân sách Nhà nước, không để xảy ra nợ đọng. Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2020 đạt 100%. Tăng cường giám sát, phân công, phân cấp quản lý các dự án, công trình chuyển tiếp, hoàn tất thủ tục nghiệm thu, giải ngân nguồn vốn được phân bổ; đối với các dự án được phân bổ vốn khởi công mới nhanh chóng hoàn tất các thủ tục đầu tư liên quan, sớm khởi công trong Quý II. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu quản lý thực hiện công trình.
Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định dù kết quả giải ngân trong những tháng đầu năm cao hơn so với mặt bằng cả nước song mới chỉ ở các dự án chuyển tiếp, các dự án khởi công mới còn chậm. Yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tập trung giải ngân sớm; giao Sở KHĐT phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh làm việc với các chủ đầu tư về công tác giải ngân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; thường xuyên kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện, bảo đảm kế hoạch giải ngân tốt, có chế tài xử lý các đơn vị chậm trễ. Các ngành tiếp tục cải cách TTHC; rà soát danh mục đầu tư công giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Rà soát phương án phân công, phân cấp quản lý dự án theo hướng tăng cường trách nhiệm của UBND cấp huyện; ưu tiên những đơn vị, địa phương có vốn đối ứng; chọn lọc những dự án đầu tư mới, dự án hỗ trợ hạ tầng nông thôn phù hợp thực tế. Ưu tiên ứng vốn cho dự án Cầu Phật Tích, Đại Đồng Thành (công trình trọng điểm, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh)...
 

Dương Hoàn