UBND tỉnh chỉ đạo cho học sinh THPT, học viên GDTX, GDNN- GDTX, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 27/3/2020.

26/03/2020 22:50 Số lượt xem: 726
Tối 26-3, UBND tỉnh ra Công văn số 908- UBND-KGVX chỉ đạo việc cho học sinh THPT, học viên GDTX, GDNN- GDTX, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ lây nhiễm rất cao trong cộng đồng. Để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Cho phép học sinh THPT, học sinh, học viên, TTGDTX, GDNN-GDTX cấp huyện và cấp tỉnh: sinh viên trường CĐSP Bắc Ninh nghỉ học từ ngày 27/3/2020 đến khi có thông báo đi học trở lại.

Giám đốc các Sở GD&ĐT; LĐTB & XH; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đơn vị, trường học: Yêu cầu học sinh, học viên, sinh viên không ra khỏi nhà (trừ trường hợp đặc biệt) để phòng, chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ nêu trên. Quán triệt đến phụ huynh, học sinh khi thật cần thiết phải cho con em mình ra ngoài thì cần được thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Sở GD&ĐT triển khai các hình thức học qua Internet, trực tuyến, truyền hình… đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai nội dung văn bản chỉ đạo này ngay trong tối ngày 26/3/2020.

V.T