Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ

15/01/2020 21:08 Số lượt xem: 706
Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh (Tỉnh Đoàn) tổ chức chương trình “Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ năm 2020”.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh tư vấn hướng nghiệp, học nghề và giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiên Du.

Tại chương trình, bộ đội xuất ngũ của 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh được tìm hiểu, cập nhật thông tin, giải đáp thắc mắc về vấn đề việc làm hiện nay, quyền lợi khi tham gia học nghề, tư vấn hướng nghiệp theo nhu cầu việc làm trong tỉnh…

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực được Tỉnh Đoàn, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh triển khai nhằm quan tâm, hỗ trợ bộ đội xuất ngũ trở về địa phương sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trần Thư