Trung tâm hành chính công huyện Tiên Du: Ứng dụng phần mềm một cửa điện tử, giảm phiền hà cho nhân dân

27/10/2019 19:42 Số lượt xem: 2316
Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là biện pháp quan trọng nhằm góp phần làm thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương các cấp, tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân, đơn giản hóa các TTHC, giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức cho tổ chức, công dân. Thời gian qua, Trung tâm Hành chính công huyện  Tiên Du và các địa phương tích cực triển khai giải quyết TTHC qua hệ thống phần mềm một cửa điện tử, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. 

Trên 99% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trả sớm và đúng hẹn tại Trung tâm Hành chính công huyện Tiên Du.

 


Ngay sau khi UBND tỉnh Bắc Ninh có Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 về việc phê duyệt Đề án cải cách TTHC, nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm hành chính công (TTHCC) cấp tỉnh, cấp huyện và Bộ phận một cửa ở cấp xã, gắn với đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực truyến  trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018 - 2020 và chỉ đạo chỉ đạo đẩy nhanh ứng dụng phần mềm một cửa điện tử tại các địa phương. UBND huyện Tiên Du đã xây dựng đề án thực hiện ứng dụng liên thông phần mềm “Một cửa điện tử” các xã, thị trấn với Trung tâm Hành chính công các cấp, giai đoạn 2018- 2020 với mục tiêu đảm bảo 100% TTHC phải được thống kê, tổng hợp, rà soát, lập danh mục, đánh giá trên các nội dung như: quy định pháp luật; thẩm quyền giải quyết; quy trình giải quyết; thời gian giải quyết; hồ sơ giấy tờ; vấn đề liên thông; những khó khăn, vướng mắc đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC... Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả hoạt động bộ phận một cửa ở cấp xã, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC. Nâng cao hiệu quả công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC nhằm kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc chỉnh sửa những TTHC không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung TTHC cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế trên từng lĩnh vực; bảo đảm quy định TTHC khi đưa vào áp dụng thực hiện phải thực sự đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ thực hiện trong công tác quản lý nhà nước, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện TTHC.
Liên Bão là xã gần trung tâm của huyện, dân số đông, nên số lượng các TTHC mà xã tiếp nhận và giải quyết mỗi ngày là rất lớn. Chính vì vậy, việc xây dựng chính quyền điện tử qua đó cải cách TTHC, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở là yêu cầu tất yếu. Ông Dương Sỹ Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Liên Bão cho biết: Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngươi dân, Liên Bão đã đầu tư nâng cấp bộ phận một cửa mới theo hướng hiện đại. Cùng với đó là việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 - 2008. Vẫn là những công việc như trước đây, nhưng quy trình, thời gian giải quyết các TTHC, mức thu phí, lệ phí, giấy tờ hồ sơ được xây dựng thành bộ khung chuẩn và được niêm yết công khai để người dân dễ dàng tra cứu. Cán bộ chuyên môn như tư pháp, địa chính, văn phòng, thương binh xã hội được bố trí sắp xếp tại Bộ phận một cửa để tiếp nhận và trực tiếp giải quyết cho công dân... Bên cạnh sự đổi mới về nhân sự cũng như cách bố trí không gian làm việc, tại đây còn được trang bị hệ thống máy tính kết nối mạng nội bộ và internet, giúp cho quá trình giải quyết công việc được nhanh chóng hơn. Đối với những thủ tục thuộc thẩm quyền của UBND xã đều được giải quyết trong ngày. Đến tháng 9-2019, bộ phận một cửa của xã đã tiếp nhận và giải quyết qua hệ thống phần mềm dịch vụ công là 718 việc, tăng 183 việc so với cùng kỳ năm 2018, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: khai sinh, khai tử, kết hôn…
Bà Nguyễn Thị Sang, Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện cho biết: Nhằm giúp cho Bộ phận một cửa các xã, Trung tâm thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân, phối hợp với Trung tâm Hành chính công của tỉnh, cử cán bộ xuống tận các xã, tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm, hướng dẫn cụ thể việc giải quyết TTHC cho cán bộ, chú trọng tập huấn những cán bộ cao tuổi hay cán bộ còn hạn chế trình độ công nghệ thông tin, đến nay 100% cán bộ sử dụng thành thạo tiếp nhận và trả kết quả trên hệ thống phần mềm. Ngoài những trang thiết bị như máy tính, máy in, máy phô tô đã được tỉnh trang bị, Trung tâm tham mưu với UBND huyện hỗ trợ cho Bộ phận một cửa các xã, thị trấn trên 2 tỷ đồng để cải tạo lại phòng làm việc, mua sắm bàn ghế và các bảng, biểu danh mục TTHC, bảo đảm có không gian thoáng mát, đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ người dân kịp thời, công tác tiếp nhận TTHC và trả kết quả cấp xã được tốt hơn. Đến hết tháng 7-2019, thông qua hệ thống phần mềm dịch vụ công, UBND các xã, thị trấn đã tiếp nhận 26.049 hồ sơ, đã giải quyết xong 26.025 hồ sơ, đạt 99,9%. Về công tác chỉ đạo bộ phận một cửa các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tiếp nhận TTHC qua phần mềm dịch vụ công.
Để duy trì và thực hiện tốt việc giải quyết TTHC tại Trung tâm và Bộ phận một cửa cấp xã, thị trấn, nâng cao mức độ hài lòng của người dân. Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục tham mưu với UBND huyện tổ chức các lớp tập huấn trang bị về kỹ năng giao tiếp ứng xử cho cán bộ, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tập huấn nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhằm đảm nhiệm và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, duy trì đánh giá phân loại cán bộ theo các tiêu chí đã được xây dựng.
 

 

Xuân Trang, Đài Tiên Du