Triển khai thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm ANTT và các đề án dịch vụ trong KCN năm 2019

13/03/2019 07:32 Số lượt xem: 2423

Ngày 12-3, Ban chỉ đạo phát triển các hoạt động dịch vụ KCN tổ chức triển khai thực hiện Quy chế phối hợp bảo đảm ANTT và các đề án dịch vụ trong KCN năm 2019. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì.

 

Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm ANTT tại các KCN.

 

Năm 2018, Ban Quản lý các KCN tỉnh, Công an tỉnh và các ngành chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, củng cố và phát huy hiệu quả các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các cơ quan, doanh nghiệp… Duy trì trao đổi thông tin tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người lao động; hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai các phương án bảo đảm ANTT… để xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT. Do đó, các vụ việc phát sinh trong KCN được phát hiện, phối hợp xử lý kịp thời, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động.

Để góp phần bảo đảm ANTT, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, các đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp tuyên truyền, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của các doanh nghiệp; chấn chỉnh và nâng cao nhận thức của doanh nghiệp trong công tác bảo đảm ANTT. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động, Pháp luật PCCC, Luật Môi trường; nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI; đẩy mạnh phối hợp quản lý lao động, đặc biệt là lao động nước ngoài; tích cực trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước…

Về các kết quả triển khai các đề án dịch vụ trong các KCN, qua khảo sát tình hình sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi nhà cung ứng trong tỉnh tại 100 doanh nghiệp cho thấy số lượng nhà cung ứng của Bắc Ninh tăng qua các năm. Cụ thể, đề án Bảo đảm an ninh trật tự, trong tổng số 58 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bảo vệ số công ty của Bắc Ninh chiếm tỷ lệ chính. Đề án dịch vụ vận tải, năm 2018 đã tổ chức thi công bổ sung, thay thế biển báo, điểm dừng, đỗ trên lộ trình 6 tuyến xe buýt nội tỉnh; mở thêm 1 tuyến xe buýt Mỹ Đình- Quế Võ; xây dựng dự thảo đề án đưa đón công nhân từ khu nhà ở Viglacera (xã Đông Phong) tới các nhà máy trong KCN Yên Phong... Đề án cung ứng lương thực, thực phẩm, đã hình thành nhiều mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, trong đó có 14 cơ sở trồng trọt đủ điều kiện ATTP cung ứng vào các KCN; chăn nuôi có 11 HTX; thủy sản có 46 HTX... Đề án dịch vụ nhà ở cho người lao động, toàn tỉnh hiện có 27 dự án, trong đó có 5 dự án đưa vào sử dụng... dự kiến đến năm 2022 đáp ứng chỗ ở cho 220.000 công nhân. Đề án dịch vụ y tế, sở Y tế phối hợp với các đơn vị, địa phương cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn công tác quản lý, giám sát ATTP, an toàn vệ sinh lao động...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường ghi nhận những kết quả đạt được của các ngành, đơn vị chức năng trong công tác bảo đảm ANTT tại các KCN thời gian qua, đề nghị các đơn vị tiếp tục duy trì các quy chế bảo đảm ANTT các KCN đã được xây dựng, thường xuyên rà soát, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế… Đối với các đề án dịch vụ trong KCN năm 2019, yêu cầu các sở, ngành chủ trì các đề án dịch vụ rà soát, đánh giá kết quả từng đề án, tìm rõ nguyên nhân khắc phục. Đưa ra các chỉ tiêu cụ thể của từng đề án đáp ứng mục tiêu chung và nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp, đi đôi với nâng cao chất lượng dịch vụ. Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch vụ vận tải, cung ứng nông sản. Xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư trong cung ứng dịch vụ nhà ở công nhân.Tăng cường quảng bá, tuyên truyền các loại hình dịch vụ đến các doanh nghiệp trong KCN...

Đối với các kiến nghị, đề xuất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị phối hợp giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ; phát triển bền vững các KCN, đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, hoàn thành mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Thái Uyên - Việt Anh