Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2019

11/01/2019 15:47 Số lượt xem: 1969
Ngày 11-1, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác dân vận năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo. Đồng chí Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phụ trách Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất  trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2018.

 

Năm 2018, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25/NQ-TW của Trung ương về công tác dân vận, năm dân vận chính quyền 2018, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cấp ủy, chính quyền các cấp nghiêm túc lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị của nhân dân, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội  vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Năm 2019, hệ thống dân vận trong tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện công tác dân vận; thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”, tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp; phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân;…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất ghi nhận, biểu dương những kết quả hệ thống dân vận đạt được trong năm qua, chỉ rõ những tồn tại cần tập trung tháo gỡ. Yêu cầu Ban Dân vận các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận; phát huy vai trò của Tổ Dân vận ở khu dân cư trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của địa phương;  hướng mạnh hoạt động về cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; thực hiện việc sắp xếp, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34 của Thủ tướng về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2018 được khen thưởng.

Mai Phương