Triển khai nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020

03/12/2019 19:57 Số lượt xem: 3662
Ngày 3-12, UBND tỉnh tổ chức đánh giá kết quả đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại diện HĐND tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Năm 2019, tổng số vốn phân bổ đầu tư XDCB là 8.574 tỷ đồng. Trong đó, ưu tiên trả nợ các công trình quyết toán, công trình trọng điểm; đối ứng các dự án sử dụng ngân sách T.Ư; hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn. Các dự án được phân bổ vốn để triển khai trong năm 2019 cơ bản được khởi công, có khối lượng nghiệm thu. Hoạt động xây dựng mạng cấp nước sạch cho các xã, giải quyết khó khăn trong xây dựng khu xử lý rác thải tập trung tại các huyện được chủ đầu tư tích cực thực hiện. Công tác đấu thầu qua mạng bảo đảm quy định. Năm 2020, các hoạt động đầu tư XDCB tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành và tỉnh về tăng cường quản lý đầu tư vốn ngân sách, không để xảy ra nợ đọng XDCB; tập trung phân bổ vốn để hoàn thành các dự án chuyển tiếp; nâng cao chất lượng công tác thẩm định đối với các dự án đầu tư theo hình thức BT… Ngành chức năng kiến nghị tỉnh: Chỉ đạo các nhà đầu tư lựa chọn tư vấn lập dự án đầu tư có năng lực; báo cáo HĐND tỉnh cho ý kiến về việc giao UBND các cấp phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm C; chỉ đạo Sở Xây dựng có văn bản hướng dẫn về một số quy định tại Nghị định số 68/2019 của Chính phủ...

Đại diện các Sở, Ban Quản lý dự án đề xuất một số vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, quản lý dự án, thẩm định dự án, trình tự thực hiện dự án BT…
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang yêu cầu các đơn vị tăng cường sự phối hợp trong việc triển khai dự án; khắc phục hạn chế về năng lực của chủ đầu tư cấp xã và tỷ lệ đấu thầu qua mạng còn thấp ở cấp huyện; dự án nào chưa triển khai phải thực hiện đấu thầu qua mạng. Các địa phương thực hiện đồng bộ dự án ngầm hóa; chủ động triển khai các đồ án quy hoạch, tránh làm ảnh hưởng đến mục tiêu chung của tỉnh; tích cực phối hợp các sở thực hiện quản lý dự án chuyên ngành; chỉnh trang đô thị sạch, đẹp để người dân đón Tết và chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Trong tháng 12, các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, quyết toán; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; sau ngày 15 - 12 nếu đơn vị nào không thực hiện tốt việc giải ngân sẽ chuyển nguồn...

Đức Anh