Triển khai nhiệm vụ đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

12/06/2018 08:52 Số lượt xem: 396
Chiều 11-6, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX chủ trì buổi họp triển khai, phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ Công tác.

Tổ Công tác đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được thành lập theo Quyết định số 777/QĐ-UBND gồm 23 thành viên do đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng; thành viên của Tổ là đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh. Tổ công tác có nhiệm vụ đánh giá quá trình nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết; phân tích, đánh giá các công việc cụ thể đã thực hiện. Đặc biệt là đánh giá kết quả nổi bật đạt được trong các năm 2016- 2017, 6 tháng đầu năm 2018, ước thực hiện năm 2018, bình quân 3 năm 2016-2018; so sánh với chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết, có so sánh với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước. Nêu ra những khó khăn, hạn chế, phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan; rút ra các bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết. Dự báo tình hình cho từng năm còn lại của nhiệm kỳ, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá để thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đề ra. Yêu cầu báo cáo phải ngắn gọn, trọng tâm và đầy đủ các nội dung gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thống kê để tổng hợp chung.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Tổ công tác, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường yêu cầu các ngành thành viên Tổ công tác chỉnh sửa, bổ sung nhiệm vụ của ngành mình gửi về Sở KH&ĐT tổng hợp; giao Sở KH&ĐT là cơ quan thường trực, chuẩn bị báo cáo chung gửi các ngành tham gia ý kiến; các ngành chuẩn bị nội dung báo cáo lĩnh vực phụ trách một cách cô đọng, sát thực tiễn, thống nhất về mặt số liệu. Đối với báo cáo nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2018, yêu cầu các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành Thống kê để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu KT-XH; Cục Thống kê, Ban Quản lý các KCN tỉnh làm việc, chốt số liệu 6 tháng với Công ty TNHH Samsung Display để hoàn thiện báo cáo…

 

Dương Hoàn