Triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021 - 2030”

19/05/2023 15:36 Số lượt xem: 1360
Ngày 19-5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021 - 2030”. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và một số doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn dự.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay, cả nước đã hoàn thành 307 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị với quy mô xây dựng khoảng 157.100 căn, tổng diện tích hơn 7,950 triệu m2. Đang tiếp tục triển khai 418 dự án với quy mô khoảng 432.400 căn, tổng diện tích khoảng 22,565 triệu m2. Trong đó, từ đầu năm 2022 đến nay, đã khởi công 20 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân KCN với khoảng 37.791 căn. Thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021 - 2030”, Bộ Xây dựng chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển nhà ở tại các địa phương. Đồng thời, triển khai gói tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội xác định nhu cầu vốn và triển khai cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định…

Tại Bắc Ninh, từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh có 51 dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp với 46.462 căn hộ, đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 182.595 người. Theo đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021 - 2030”, tỉnh Bắc Ninh sẽ phát triển 30.671 căn hộ trong giai đoạn 2021 - 2025 và 41.514 căn hộ trong giai đoạn 2026 - 2030.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh.

 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các bộ, ngành tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện, ban hành Luật Nhà ở (sửa đổi) đồng bộ với các luật liên quan, trong đó tập trung sửa đổi các cơ chế chính sách về nhà ở xã hội và có chính sách riêng về nhà lưu trú công nhân, nhà ở dành cho lực lượng vũ trang để có cơ chế khuyến khích, ưu đãi phát triển. Đối với các địa phương, chủ động rà soát bổ sung quy hoạch, bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất đầu tư. Thực hiện đơn giản hóa, rút ngắn các thủ tục hành chính theo thẩm quyền và quy định rõ đầu mối thực hiện thủ tục hành chính trong lập, phê duyệt dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Chỉ đạo các chủ đầu tư dự án trên địa bàn nâng cao chất lượng nhà ở xã hội, giá thành hợp lý để đáp ứng cho người thu nhập thấp, công nhân có cơ hội tiếp cận, cải thiện về nhà ở…

Tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tập trung rà soát và đẩy nhanh tiến độ các quy hoạch; hướng dẫn chủ đầu tư các thủ tục hoàn thiện hồ sơ để triển khai dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn một cách nhanh nhất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ xây dựng các danh mục để thu hút, lựa chọn các nhà đầu tư đáp ứng các yêu cầu; xây dựng kế hoạch và các tiêu chí sử dụng đất cho phù hợp. Các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn; tập trung tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư, nhất là trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng. Yêu cầu các chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực triển khai, bám sát tiến độ các dự án; thực hiện tốt việc mua bán, cho thuê nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định.

Đức Anh