Triển khai 187 điểm phát sóng Wifi công cộng trên địa bàn tỉnh

18/11/2021 19:46 Số lượt xem: 723
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1424/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch và dự toán thuê dịch vụ Wifi công cộng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ trì triển khai hệ thống Wifi công cộng gồm 187 điểm phát sóng (Access Point) tại 60 khu vực trên địa bàn 08 huyện, thành phố với tổng kinh phí gần 14, 9 tỷ đồng.

Việc triển khai thêm các điểm phát sóng Wifi công cộng nhằm xây dựng hệ thống truy nhập Internet không dây Wifi băng rộng trên nền mạng cáp quang, wimax với công nghệ tiên tiến, mới nhất để cung cấp Wifi miễn phí tại các khu vực trọng điểm và các khu du lịch trên địa bàn tỉnh tạo kênh thông tin tuyên truyền trên môi trường mạng phù hợp với thời đại. Đồng thời, tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu trong việc thúc đẩy phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng thành phố thông minh, Chính quyền điện tử...

Cùng với đó, tạo nền tảng cho việc ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước góp phần từng bước hình thành công dân điện tử…

Thời gian thực hiện 5 năm (2021 - 2026).

Ngọc Hải