Trang Hạ sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường

13/09/2018 08:46 Số lượt xem: 522
Đảng bộ phường Trang Hạ (thị xã Từ Sơn) có 236 đảng viên sinh hoạt tại 7 chi bộ. Từ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình địa phương trong nửa đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa XXII nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế - xã hội đạt được những kết quả khá vững chắc, góp phần làm cho diện mạo của phường thêm khởi sắc.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết, một số chỉ tiêu về kinh tế đạt và vượt như: giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN và dịch vụ đạt bình quân gần 94 tỷ đồng/năm vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội trên 7 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt bình quân 15,5 tỷ đồng tăng 3,2 tỷ đồng;  thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt hơn 35 triệu đồng; 100% hộ dân dùng nước sạch hợp vệ sinh, cả 3 cấp học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp đạt 87%, trong đó bậc THCS đạt 100%, bậc Tiểu học đạt 86%, bậc mầm non đạt 77%. Hàng năm 3/3 khu phố đạt danh hiệu văn hóa, hơn 96% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Phường quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, năm 2016 đạt chuẩn Quốc gia về y tế; hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, giữ vững ANCT-TT ATXH.
Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng phát triển diện tích trồng rau an toàn, trồng hoa; quan tâm tạo điều kiện để các hộ đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm với quy mô vừa và nhỏ, chăn nuôi trang trại… góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống.
Về phát triển cơ sở hạ tầng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay từ các nguồn vốn, phường hoàn thành đầu tư xây dựng trạm y tế, nhà lớp học 2 tầng 6 phòng học, công trình phụ trợ tu sửa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường Tiểu học, xây mới 2 phòng, cải tạo sửa chữa trường Mầm non, tập trung hoàn thành dự án trụ sở phường, khởi công xây dựng mới nhà lớp học 3 tầng 9 phòng  trường THCS; trùng tu tôn tạo nhà Tiên Nông, xây dựng lầu chuông Đền Trang Liệt; chuẩn bị khởi công xây dựng nhà hiệu bộ trường Tiểu học, nhà lớp học trường Mầm non, nhà văn hóa khu phố Mới, đoạn đường đấu nối TL 277 mới vào khu phố Trang Liệt…
  Xác định cán bộ lãnh đạo là “chìa khóa” tạo nên thành công, công tác đánh giá, quy hoạch, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ của phường đi vào nền nếp. Việc bố trí sắp xếp cán bộ được thực hiện đúng quy định, đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, chất lượng đội ngũ được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Hệ thống tổ chức cơ sở Đảng thường xuyên được củng cố, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao; tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ. Trong nửa đầu nhiệm kỳ toàn Đảng bộ kết nạp 10 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 14 đảng viên; Đảng bộ phường thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/T.Ư của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI và XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai học tập quán triệt kịp thời các Nghị quyết T.Ư 4,5,6 và T.Ư 7 của Đảng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đảng bộ phường đạt danh hiệu Đảng bộ TSVM tiêu biểu được Thị ủy tặng Giấy khen.

Hồng Dinh