Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu ở Tiền An

18/07/2019 08:54 Số lượt xem: 867
Thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” gắn với Quy định 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” và mới đây là Quy định 08-QĐ/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”, Đảng bộ phường Tiền An (thành phố Bắc Ninh) tích cực triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp sáng tạo, phù hợp.

Đảng bộ phường Tiền An hiện có 468 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ. Nhiều năm trở lại đây, Đảng bộ luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu của thành phố Bắc Ninh trong các phong trào thi đua. Người có công đầu phải kể đến Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Tuấn Minh. Với kinh nghiệm gần 15 năm đảm nhận các cương vị người đứng đầu Đảng bộ, chính quyền phường, đồng chí luôn nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm, điều hành mọi công việc của phường tạo được tin tưởng, đồng thuận của nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh chia sẻ: “Là 1 trong những phường trung tâm của thành phố nên công việc liên quan đến giao tiếp, ứng xử với nhân dân diễn ra thường xuyên. Hằng ngày, có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường để liên hệ, giải quyết công việc, các thủ tục giấy tờ thuộc các lĩnh vực khác nhau khá đông. Do đó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong giải quyết công việc cho dân. Cùng với đó, muốn nhân dân tin và theo trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải gắn bó, lắng nghe, sâu sát, gần gũi nhân dân. Mọi công việc từ lớn đến nhỏ mình không chỉ điều hành mà phải bắt tay cùng làm, làm trước làm gương cho mọi người”. 

 

Các cán bộ, công chức phường Tiền An nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân.


Tại phường Tiền An, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được thể hiện rõ ở việc mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đều nêu cao tính tiền phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các việc mới, nhiệm vụ khó… để làm gương cho nhân dân noi theo. Điển hình như việc chỉnh trang nhà văn hóa tại các khu dân cư, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang… Bản thân các đồng chí cán bộ, đảng viên và gia đình gương mẫu đi đầu trong chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương. Từ việc chấp hành tốt của bản thân và gia đình, mỗi cán bộ, đảng viên khi thực hiện tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện các công việc, các phong trào, cuộc vận động đều đạt hiệu quả cao như: Thực hiện nếp sống văn minh đô thị, bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường... 
Trong sinh hoạt chi bộ, đối với việc tự phê bình và phê bình cũng được mỗi đảng viên chú trọng, coi đó là việc làm thường xuyên, cần thiết để đồng chí của mình tiến bộ. Những nhận xét, góp ý cũng trên tinh thần khách quan, thẳng thắn để người có khuyết điểm tiếp thu, sửa chữa. Biểu hiện rõ nhất của việc thực hiện nêu gương ở Đảng bộ phường Tiền An chính là việc người dân đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ. Nhờ vậy, phường nhiều năm liền không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn thư vượt cấp. Đảng bộ phường cũng là tổ chức cơ sở đảng nhiều năm liền luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Vừa qua, trong buổi làm việc với phường Tiền An về thực hiện công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII đánh giá cao cách làm sáng tạo trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. “Với những việc đã và đang triển khai như sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào sáng thứ Hai hằng tuần; “Cùng em đến trường”; mô hình “gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, tình cảm phản ánh của cử tri và nhân dân” để tập trung tháo gỡ được những vấn đề từ cơ sở; xây dựng khu phố văn hóa, tuyến phố văn minh,… Tiền An xứng đáng là địa phương tiên phong về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh”.
Nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thời gian tới, Tiền An tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư, Quy định số 08 của BCH Trung ương và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng,... Qua đó, để mỗi người đề cao trách nhiệm nêu gương, tạo sức lan toả và sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, góp phần xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ.

Xuân Bình