Tổng kết và trao giải Cuộc thi Ứng dụng công nghệ thông tin lần II - năm 2021

19/11/2021 16:03 Số lượt xem: 698
Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh vừa tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi Ứng dụng công nghệ thông tin lần II - năm 2021 cho cán bộ, Kiểm sát viên Viện KSND hai cấp tỉnh Bắc Ninh.

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Chu Nguyệt Ánh trao giải cho các cá nhân thuộc nhóm lãnh đạo quản lý.

Cuộc thi thu hút 139/145 cán bộ, Kiểm sát viên thuộc đối tượng tham gia dự thi, chia làm 2 nhóm. Nhóm 1 gồm 33 đồng chí lãnh đạo quản lý là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Viện KSND tỉnh và Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND cấp huyện. Nhóm 2 gồm 106 kiểm sát viên, chuyên viên, kiểm tra viên Viện KSND hai cấp. Trong buổi sáng ngày 23-10-2021, các thí sinh thi thực hành trên máy tính. Nội dung bài thi gồm các kỹ năng: Soạn thảo, trình bày văn bản; ứng dụng Hệ thống Quản lý văn bản điều hành (tạo lập hồ sơ công việc, trình duyệt văn bản, duyệt văn bản, trình ký văn bản); sử dụng hệ thống thư điện tử của UBND tỉnh Bắc Ninh; ứng dụng một số phần mềm khác…

Cuộc thi hoàn thành đúng kế hoạch, thành công tốt đẹp. Trong đó, 58,3% số thí sinh đạt điểm giỏi; không có thí sinh đạt điểm dưới trung bình. Thông qua cuộc thi giúp Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện KSND tỉnh đánh giá đúng về năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ, từ đó có phương hướng sử dụng, bồi dưỡng phù hợp.

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong Cuộc thi. Giải Nhất tập thể thuộc về Viện KSND huyện Tiên Du. Giải Nhất cá nhân nhóm 1 thuộc về các đồng chí: Nguyễn Thị Trang Liên, Viện trưởng Viện KSND huyện Tiên Du; Nguyễn Huy Lệ, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Thuận Thành. Giải Nhất cá nhân nhóm 2 thuộc về Chuyên viên Vũ Quỳnh Hương của Viện KSND huyện Quế Võ.

Nhân dịp này, Viện trưởng Viện KSND tỉnh tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân dự thi đạt kết quả xuất sắc; 2 cá nhân có thành tích trong tổ chức Cuộc thi; 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc tổ chức mô hình “phiên tòa giả định”. 

Vân Giang