Tổng kết thực hiện Nghị định số 26 của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam

11/09/2019 15:33 Số lượt xem: 799
Sáng 11-9, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 26/2002/NĐ-CP ngày 21-3-2002 của Chính phủ về sĩ quan dự bị (SQDB) Quân đội nhân dân Việt Nam. Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Đình Long, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1; Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. 

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị định số 26.

 

Quán triệt, thực hiện Nghị định số 26, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện, có nền nếp trên các mặt công tác SQDB; sắp xếp đạt 100% đầu mối các đơn vị dự bị động viên theo chỉ tiêu trên giao bảo đảm chất lượng, hoàn thành 100% chỉ tiêu đào tạo, bổ túc, động viên huấn luyện SQDB; gắn công tác đào tạo, bổ túc với tổ chức tốt các đợt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; xây dựng, quản lý chặt chẽ SQDB đáp ứng yêu cầu, khả năng huy động lực lượng cho các đơn vị khi có tình huống và thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp; thường xuyên tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật, huấn luyện quân sự cho các đối tượng, xây dựng lực lượng SQDB cơ bản đủ về số lượng, chất lượng được nâng lên, hoạt động hiệu quả, thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ năm 2002 đến nay, đã tuyển chọn đào tạo 1.114 SQDB; bổ túc, huấn luyện, chuyển loại  733 lượt SQDB; 100% SQDB được đăng ký, quản lý theo phân cấp; bổ nhiệm được 8.532 lượt SQDB giữ chức vụ chỉ huy, quản lý các đơn vị dự bị động viên theo đúng quy trình, đối tượng…

Thiếu tướng Nguyễn Đình Long ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị định 26 của tỉnh những năm qua; đề nghị thời gian tới, các cấp, ngành, lực lượng vũ trang trong tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền giáo dục, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác SQDB; nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong việc quản lý, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bổ túc, huấn luyện chuyển loại SQDB, kiểm tra sẵn sàng động viên; thực hiện tốt các nội dung về công tác phúc tra, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận nguồn tổ chức sinh hoạt, chi trả phụ cấp trách nhiệm đúng chế độ, chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…từ đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xuân Me