Tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

29/06/2020 20:33 Số lượt xem: 335
Chiều 29-6, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh tổ chức tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh chủ trì.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh tặng Giấy khen cho các cá nhân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã thực hiện đúng và đủ nội dung, thời gian theo quy định của Điều lệ Đảng, quy định của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy. Công tác tuyên truyền và cổ động được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, tạo sự lan tỏa và động lực thúc đẩy phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hướng về Đại hội. Việc thảo luận các dự thảo văn kiện của Trung ương, của Tỉnh ủy và Thành ủy được tổ chức nghiêm túc. Công tác chuẩn bị nhân sự và tiến hành bầu cử cấp ủy, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên thực hiện đúng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 101-KH/TU của Tỉnh ủy và thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng. Đại hội đã bầu 1 lần đủ số lượng 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII với phiếu bầu đạt tỷ lệ cao. Ngay trong ngày làm việc thứ hai, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ nhất tiến hành bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy…

Các đại biểu đã thảo luận, rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Định hướng một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh yêu cầu các cấp ủy tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về kết quả và sự thành công của Đại hội; tổ chức quán triệt, triển khai sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII vào cuộc sống; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XXII; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND thành phố sau Đại hội; xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trước mắt tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2020.
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 34 cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thảo Nguyên