Tổng kết công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

12/11/2019 20:14 Số lượt xem: 1676
Ngày 12-11, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức tổng kết công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Phụ trách UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo; Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh phát biểu chỉ đạo.
 

Quán triệt tinh thần Chỉ thị 26 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới” với phương châm “Chính xác, kịp thời, sinh động, phù hợp với từng đối tượng”, trong những năm qua, hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh được thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, qua nhiều kênh thông tin, gắn kết chặt chẽ với các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và đạt được nhiều kết quả nổi bật, đóng góp tích cực trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
Trong giai đoạn vừa qua, cơ quan quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại thể hiện đúng vai trò tham mưu trong công tác thông tin đối ngoại tại địa phương, giúp UBND tỉnh quản lý, kịp thời định hướng hoạt động, ban hành các kế hoạch, văn bản liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại định kỳ và đột xuất. Việc thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền đã phát huy hiệu quả, đóng góp vào thành công của các hoạt động đối ngoại quan trọng của tỉnh; hình ảnh Bắc Ninh đến với bạn bè Quốc tế ngày càng tích cực và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền bảo vệ độc lập dân tộc và lãnh thổ, về phân giới cắm mốc, tuyên truyền về biển đảo được quan tâm, chú trọng; kịp thời đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái chống phá Đảng, Nhà nước ta.
Trong giai đoạn 2021- 2025, Ban chỉ đạo tiếp tục cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Chính phủ về chiến lược công tác thông tin đối ngoại. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại. Xây dựng đề án truyền thông đối ngoại của tỉnh với các hoạt động truyền thông đồng bộ, theo đúng xu hướng, định hướng phát triển kinh tế- xã hội. Các cơ quan báo chí địa phương tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền, giới thiệu quảng bá hình ảnh Bắc Ninh đến với bạn bè trong nước và Quốc tế. Xây dựng hệ thống dữ liệu, đa dạng hóa các phương thức truyền thông, tăng cường sử dụng ngôn ngữ nước ngoài. Tăng cường sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại có sức lan tỏa, bao phủ rộng, thông tin trực tuyến, mạng xã hội về tiềm năng, truyền thống văn hóa mảnh đất và con người Bắc Ninh nhằm thu hút các đối tác nước ngoài đến thăm và xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực kinh tế- văn hóa- xã hội…
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất khẳng định: Sự phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của công tác thông tin đối ngoại. Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo và các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt tốt tinh thần Chỉ thị 26 của Ban Bí thư và các kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh; có kế hoạch khai thác hiệu quả các Website của tỉnh và các ngành, địa phương trong việc cập nhật, tiếp cận thông tin. Các cơ quan báo chí của tỉnh chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên…nhằm mở rộng kênh tuyên truyền bằng các thứ tiếng khác nhau. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại và quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí…

Đức Quý